1W bieżącym roku Amerykańskie Towarzystwo Onkologii Klinicznej (ASCO, American Society of Clinical Oncology) wydało aktualizację rekomendacji poświęconych biopsji węzła wartowniczego (SNB, sentinel node biopsy) u chorych na wczesnego raka piersi. Ostatnia aktualizacja miała miejsce w 2005 roku i w ramach polityki „medycyny opartej na dowodach” (evidence – based medicine) opierała się na jedynym wówczas dostępnym badaniu randomizowanym. Od tego czasu opublikowano wyniki kilku badań, które wnoszą do praktyki klinicznej nowe fakty.

Nowe rekomendacje podsumowują zalecenia, które do tej pory były wdrażane do praktyki klinicznej po publikacji wyników konkretnych badań. Standardy ASCO spełniły łącznie 22 badania. Badania II fazy i meta-analizy nie spełniły odpowiednich kryteriów. Rekomendacje są odpowiedziami na 3 podstawowe pytania:
1: Czy można uniknąć usunięcia pachowych węzłów chłonnych (ALND, axillary lymph node dissection) u kobiet bez przerzutów w węźle wartowniczym?
2: Czy ALND jest niezbędne u wszystkich chorych z przerzutami w węźle wartowniczym?
3: Jaka jest rola SNB w szczególnych przypadkach w praktyce klinicznej?
Rekomendacja 1: Nie zaleca się ALND u kobiet chorych na wczesnego raka piersi, u których nie stwierdzono przerzutów w węźle wartowniczym.
Rekomendacja 2.1: Nie zaleca się ALND u kobiet chorych na wczesnego raka piersi, u których stwierdzono 1 lub 2 przerzuty w węźle wartowniczym i które poddały się operacji oszczędzającej pierś (BCS, breast – conserving surgery) i u których jest planowana radioterapia całej piersi.
Rekomendacja 2.2: Można zaproponować ALND kobietom chorym na wczesnego raka piersi, które planują poddać się mastektomii i u których stwierdzono przerzut w węźle wartowniczym.
Rekomendacja 3: Można zaproponować SNB kobietom chorym na operacyjnego raka piersi w następujących okolicznościach:
– rak wieloogniskowy,
– DCIS z planowaną mastektomią (siła rekomendacji słaba),
– wcześniejsza operacja piersi lub w obrębie dołu pachowego,
– stan po neoadjuwantowym leczeniu systemowym.
Rekomendacja 4: Od roku 2005 nie uzyskano wystarczających danych by zmienić zalecenia nie wykonywania SNB w następujących okolicznościach:
– duży lub miejscowo zaawansowany (T3/T4) rak piersi (siła rekomendacji słaba),
– zapalny rak piersi (siła rekomendacji słaba),
– DCIS przy planowanej BCS,
-ciąża (siła rekomendacji słaba).