Czy chemioterapia (schemat 4 x AC) nie jest przeciwwskazaniem do stosowania seronilu 20 mg (leczę się na nerwice lękową)?  A jeśli nie sama chemia to leki przeciwwymiotne typu  setronon 8 mg,  Dexamethasone 4mg.

Odpowiada dr n. med. Robert Wiraszka:

Fluoksetyna ma następujące interakcje:

 

Udowodnione:

Alprazolam, Benzatropina, Bupropion, Cyproheptadyna, Diazepam, Digoksyna, 

Fenytoina, Haloperidol, Heksobarbital, IMAO, Karbamazepina, Klozapina, 

Kwas walproinowy, Maprotylina, Metoprolol, Nauroleptyki fenotiazynowe, 

Pindolol, Propranolol, SI-5HT, Teoflina, TLPD, Tryptofan, Węglan litu.

 

Potenckalne:

Buspiron, Flekainid, Leki p/bólowe, opiatowe, Lewodopa, Moklobemid, 

Nifedypina, Psychostimulantia, Selegilina, Sumatryptan, 

Tetrahydrokanabinole, Tryptofan, Wenafaksyna, Węglan litu.

 

[za: St. Pużyński: Interakcje selektywnych inhibitorów wychwytu serotoniny 

(SI-5HT, SSRI), w: FARMAKOTERAPIA W PSYCHIATRII I NEUROLOGII, 99, 2, 

74-116].

 

Z wymionych przez Panią leków (AC, setronon, dexamethason) nie figuruje w 

w/w wykazach żaden z tych leków.