Co to są markery nowotworowe?

Rozmowa z dr Robertem Wiraszką   Pytanie: Panie Doktorze, co to są markery nowotworowe? dr Robert Wiraszka: Najczęściej są to albo antygeny nowotworowe albo produkty przemiany materii nowotworu. Markery nowotworowe mogą być wykrywane we krwi, w moczu oraz w tkankach. Do najczęściej oznaczanych markerów należą: AFP, PSA, CA125, CEA, CA19-9. Pytanie Czy markery te są skuteczne w diagnostyce chorób

Co to jest test Oncotype DX i MammaPrint?

Rozmowa z dr Robertem Wiraszką   Pytanie: Panie Doktorze, proszę powiedzieć, co to jest test Oncotype DX i MammaPrint? Dr Robert Wiraszka: Oncotype DX i MammaPrint są to komercyjne oznaczenia służące do określania rokowania u chorych z rakiem piersi. Pytanie: Na czym one polegają? Czy są miarodajne? Dr Robert Wiraszka: Wykazano, że Oncotype DX pozwala przewidzieć korzyści płynące z zastosowania

Profilaktyczna mastektomia – za i przeciw

Rozmowa z Dr Robertem Wiraszką Pytanie: Kto powinien zgłosić się do Poradni Genetycznej? Dr Robert Wiraszka: Cytując za dr Moniką Siołek, do poradni genetycznej powinny zgłosić się przede wszystkim osoby, u których w rodzinie wystąpiły: 3 przypadki raka piersi i / lub jajnika w rodzinie niezależnie od wieku 2 przypadki raka piersi i / lub jajnika (z tego

Zalecenia Poradni Genetycznej

Na pierwszą wizytę w Poradni Genetycznej wymagane jest skierowanie (od lekarza pierwszego kontaktu, onkologa, ginekologa, etc.) Celem Poradni Genetycznej jest identyfikacja osób z wysokim ryzykiem zachorowania oraz wczesne wykrywanie nowotworów. Znając profil genetyczny staramy się przewidzieć, kiedy i jakie nowotwory pacjentowi zagrażają, a to pozwala zaplanować badania kontrolne i działania profilaktyczne.   Kto powinien zgłosić

Nowotwory złośliwe piersi uwarunkowane genetycznie

Szacuje się, że około 30% wszystkich nowotworów złośliwych powstaje w wyniku wysokiej genetycznie uwarunkowanej predyspozycji. Nowotwory dziedziczne mogą powstać w wyniku predyspozycji jednogenowej (mutacja w jednym genie silnie predysponuje do zachorowania) lub predyspozycji wielogenowej (uszkodzenie kilku genów predysponuje do zachorowania). Uszkodzone geny i zespoły przez nie wywołane mogą charakteryzować się tak zwaną wysoką lub niską

Nowotwory i ich dziedziczenie

Dziedziczenie chorób nowotworowych jest nadal przedmiotem wielu dyskusji, budzącym wiele kontrowersji. Wydaje się zatem celowe przedstawienie podstawowych danych na ten temat. Udział dziedzicznych predyspozycji dominujących w zachorowaniach na nowotwory złośliwe szacuje się – w skali populacji – na ok. 10-20%. Dane te wynikają z analiz zachorowalności bliskich krewnych osób już chorych. Każde zachorowanie na nowotwór

Odleżyny

Odleżyny stanowią jeden z poważniejszych i częściej spotykanych problemów u chorych onkologicznych, zwłaszcza w terminalnym okresie ich choroby. Dlatego celowe i zasadne jest przedstawienie (przypomnienie) podstawowych zasad postępowania pielęgnacyjnego w takich sytuacjach. Przyczyny powstawania odleżyn dzielimy na wewnątrzustrojowe i zewnątrzustrojowe. Do tych pierwszych zaliczamy: wychudzenie, niedobór białek i witamin, niedokrwistość, brak ruchu, współistnienie cukrzycy, starość,

Nowotwory złośliwe piersi uwarunkowane genetycznie

Szacuje się, że około 30% wszystkich nowotworów złośliwych powstaje w wyniku wysokiej genetycznie uwarunkowanej predyspozycji. Nowotwory dziedziczne mogą powstać  w wyniku predyspozycji jednogenowej (mutacja w jednym genie silnie predysponuje do zachorowania) lub predyspozycji wielogenowej (uszkodzenie  kilku genów predysponuje do zachorowania). Uszkodzone geny i zespoły przez nie wywołane mogą charakteryzować się tak zwaną wysoką lub niską

Rehabilitacja w chorobach onkologicznych

Nowotwory złośliwe są drugą (po chorobach układu krążenia) przyczyną zachorowań i zgonów w Polsce. Tym samym, coraz częściej pojawiają się wśród chorych onkologicznie pytania o możliwość zastosowania u nich rehabilitacji, która pomoże im szybciej wrócić do zdrowia. Leczenie onkologiczne (chirurgia, radioterapia, chemioterapia, hormonoterapia) poprzez wieloraki wpływ powodujący uszkodzenie struktury i upośledzenie funkcji istotnych życiowo układów

Zalecenia dla chorych po usunięciu węzłów pachowych dotyczące kończyny górnej po stronie operowanej

Jeżeli   będziesz   w   takiej   potrzebie,   zawsze   informuj   pracowników   ochrony zdrowia (lekarzy , pielęgniarki, ratowników) o tym, że jesteś  Amazonką Jeżeli   to   tylko   możliwe,   oszczędzaj   kończynę   górną   po   stronie   operowanej   – nie podawaj jej do: pomiaru ciśnienia tętniczego krwi szczepień podskórnych pobierania krwi i dożylnego podawania leków Jeżeli   jednak   wydarzy   się   sytuacja,   która   zmusi   lekarzy   do  

Go to Top