12729_33c463052b78adef5f3e37a5e008515c_blogKomentarz do zaleceń Konferencji w St. Gallen 2013 dotyczących hormonalnego leczenia uzupełniającego wczesnego raka piersi

W ostatnich latach nastąpiła istotna zmiana w sposobie postępowania w terapii nowotworów, w tym również w uzupełniającym leczeniu raka piersi. Przejście od uśrednionej do indywidualnej oceny ryzyka, a także uwzględnienie wrażliwości na określone leki pozwoliło na personalizację podejścia do chorego.

Przeczytaj cały artykuł:  eOnkologiaNews Czas na hormonoterapię.pdf