U mojej mamy zdiagnozowano guza piersi, zrobiono biopsję, która wykazała raka piersi II stopnia, hormonozależnego. We wspomnianej biopsji, w linii cięcia znajdowały się komórki rakowe. Lekarze dali jej dwa wyjścia, albo wycinają całą pierś i węzły chłonne, albo poszerzają margines cięcia – mama wybrała opcję usunięcia węzłów i piersi. Miesiąc temu miała operację, wczoraj przyszedł wynik biopsji węzłów i piersi – ani w węzłach ani w piersi nie ma żadnych komórek rakowych, co dale konflikt z poprzednią biopsją. (Dodam, że 1 biopsja robiona była przez 1 lekarza i wysłana do laboratorium, a usunięcie piersi przeprowadzono w innym szpitalu i wysłano do innego laboratorium).
Kiedy lekarz robiący operację zobaczył wynik sam nie mógł w to uwierzyć! Pierś i węzły zostały wycięte niepotrzebnie!
Jak mogło dojść do takiej pomyłki? Czy taka pomyłka jest w ogóle możliwa? Do kogo możemy zgłosić się o pomoc w tej sprawie? Bardzo proszę o radę!

 

Odpowiada dr n. med. Robert Wiraszka:

Poproszę o:

– pełen wynik badania mikroskopowego

– podanie wymiarów zmiany z mammografii / usg / badania pooperacyjnego

– podanie wielkości piersi (rozmiar stanika)

– czy w mammografii / usg / klinicznie opisywano powiększone węzły chłonne pachowe.

 

Oto dokładniejsze wyniki:
*Biopsja 1 cienkoigłowa (luty)*

Materiał nabłonkowy obfity, w pełni reprezentatywny. Zawiera liczne płaty grup i nerwowe układy komórek nabłonka przewodowego sutka z cechami nieznacznej dyskariozy. Obraz niejednoznaczny. Nie pozwala na zdecydowane rozpoznanie raka. W rozważaniach różnicowych należy brać pod uwagę rozrost przewodowy, atypowy przy DCIS. Wskazania-biopsja gruboigłowa.
*Biopsja chirurgiczna z wycięciem guza (luty)*
Naciekający rak gruczołowy, gruczołu piersiowego G2-Typ NST. Marginesy jak w opisie makroskopowym – utkania raka znajduje się w linii cięcia w dnie.
Skóra nad guzem wolna od nacieku. Klasyfikacja pT2NXEkspresja receptora estrogenowego: dodatnia w 80% komórek raka.
Ekspresja receptora progesteronowego: dodatnia w 80% komórek raka.
Ki67: około 15%.
HER2: odczyn ujemny. Opis makroskopowy: Guz o wymiarach 2×1,2×1,8 cm zlokalizowany w odległości półtora cm od powierzchni skóry dochodzący do linii cięcia w dnie, 0,6 cm od strony górnej linii cięcia, 0,5 cm od strony zewnętrznej linii cięcia. Waga guza 18g.(Na podstawie tej biopsji chirurgicznej mamie wycięto pierś i węzły)
*Biopsja piersi i węzłów po operacji (7 kwiecień – operacja)*Rozpoznanie: Do badania otrzymano gruczoł piersiowy pokryty elipsą skórną wraz z zawartością dołu pachowego. Na pograniczu kwadrantów zewnętrznych widoczna blizna o długości 6 cm. Na przekrojach guza nie znaleziono.
Wycinki pobrano z:
1.      Pogranicza kwadrantów zewnętrznych.
2.      Granicy powięziowej kwadratów zewnętrznych.
3.      Górnej granicy cięcia pogranicza kwadrantów zewnętrznych.
4.      Dolnej granicy pogranicza kwadrantów zewnętrznych.
5.      Sutka poza kwadrantami zewnętrznymi.
6.      Węzłów chłonnych.Rozpoznanie: Odnośnie punktów 1,2,3,4,5 – bez raka. Odnośnie punkt 6 – bez
przerzutów raka.(pNO) Zbadano 25 węzłów chłonnych.- W maju 2013 mammografia rozmiar guza 13 mm (zrobiono biopsję, wyszło bez komórek rakowych, lekarz usunął całego guza, zrobiła biopsję i wyszła bez zmian), jednak mama odczuwała zgrubienia w piersi i poszła ponownie po kilku tygodniach do innego lekarza, stwierdził zrosty. Mama po kilku miesiącach (luty 2014) nie dała za wygraną, zrobiła kolejną mammografię i wykazała guza  rozmiar 20 mm, który okazał się nowotworem, którego wyniki biopsji przesłałam powyżej.
-Miseczka C
-w usg węzły bez istotnych zmian.
Odpowiada dr n. med Robert Wiraszka:

Amputację piersi wykonuje się u wszystkich chorych na raka piersi o zaawansowaniu I, IIA i IIB, które ze względów medycznych nie kwalifikują się do leczenia oszczędzającego lub nie wyrażają na nie zgody.
Zaawansowanie T2N0 (czyli zaawansowanie u Pani mamy) = IIA.

A swoją drogą należy z onkologiem u siebie omówić dalsze leczenie.