Pacjentka lat 60,  mastektomia piersi prawej koniec grudnia 2007.
Rak piersi hormonozależny,  HER2 ujemny, mutacji genów nie stwierdzono.
Leczenie: hormonoterapia 5 lat – tamoksifen, egistrozol, mamostrol.

Wyniki badań z tego roku, chronologicznie:

1. Usg piersi lewej z 9 marca 2015:
Stan po prawostronnej mastektomii. W bliźnie pooperacyjnej bez zmian. Sutek
lewy tłuszczowo-gruczołowy. Guzków litych i torbieli nie znaleziono.
Przewody mlekowe nieposzerzone. Powiększonych, hipoechogenicznych węzłów
chłonnych pachowych, okołoobojczykowych i przymostkowych nie znaleziono.
Hiperechogeniczne węzły chłonne pachowe lewe do 20,5×6,6mm.
BIRADS 2

2. Mammografia z 24 czerwca 2015:
w KGZ piersi lewej widoczne zagęszczenie o wym.34x20mm z obecnością
licznych mikrozwapnień, konieczna dalsza diagnostyka (BACS) BIRADS 0

3. Biopsja cienkoigłowa z 16 lipca 2015:
rozpoznanie: cellulae carcinomatosae
rodzaj materiału: BAC piersi lewej, godz.1:00/2:00

4. Usg piersi z 23 lipca 2015 po biopsji:*
Stan po mastektomii prawostronnej. W loży pooperacyjnej cech wznowy nie stwierdza się. W sutku lewym na godz.2 obwodowo widoczne jest wysoce nieostro odgraniczone ognisko hypoechogeniczne o wym.około 8x9x7mm. W lewym dole pachowym widoczne są cztery węzły chłonne o hypoechogenicznej strukturze wielkości od 3mm do 9mm – wysoce podejrzane. Prawy dół pachowy wolny. BIRADS 0

5. Biopsja węzłów chłonnych 30 lipca 2015: węzły czyste
Pacjentce wyrobiono kartę DILO.

Po nieudanej próbie grubej igły (nie widać na usg skąd pobrać materiał) na konsylium lekarskim zlecono grubą igłę przy kontroli mammograficznej, ale  termin po 20 sierpnia. Bez tego nie chcą operować, bo …procedury.
Pacjentka jest zdecydowana na mastektomię.

Czy to prawda, że nie można zrobić mastektomii bez grubej igły? Czy w każdym szpitalu skończy się tak samo, czy szukać innego miejsca?

 

Odpowiada dr n. med. Beata Adamczyk:

Wg zaleceń obowiązujących obecnie rozpoznanie raka piersi musi być postawione przed rozpoczęciem leczenia na podstawie wyniku badania histopatologicznego materiału pobranego w biopsji gruboigłowej (tzw. trucut) lub biopsji gruboigłowej wspomaganej próżniowo (tzw. mammotomicznej).

Zgodnie z rekomendacjami Konsultanta Krajowego w Dziedzinie Chirurgii Onkologicznej, w przypadku guzów palpacyjnych (tzn. wyczuwalnych podczas badania piersi pacjentki), jeśli wyniki badań klinicznego, mammografii i USG ( BIRADS 5) są zgodne i wskazują na obecność raka piersi, dopuszczalne jest rozpoznanie raka na podstawie wyniku badania cytologicznego (biopsji cienkoigłowej). W praktyce, do podjęcia decyzji o amputacji piersi powinno być wcześniej postawione rozpoznanie raka (zasada „3 razy TAK”- : podejrzany o raka guz w badaniu klinicznym, radiologicznym oraz biopsji, a jeśli któraś ze składowych jest niejasna- obowiązuje wynik badania histopatologicznego z biopsji gruboigłowej lub wycinka z guza, czy też wycięcia guza z badaniem śródoperacyjnym).

Zdarzają się jednak sytuacje (choć niezwykle rzadko), iż wykonano amputację piersi na podstawie rozpoznania raka z biopsji cienkoigłowej, a podczas badania histopatologicznego odjętej piersi nie znaleziono nowotworu. Co w takiej sytuacji? Nie mam informacji czy guz w piersi lewej jest wyczuwalny w czasie badania. W Pani przypadku jest wysoce prawdopodobne rozpoznanie raka, ale badanie MMR (opisywana zmiana śr. 35 mm BIRADS 5) nie do końca pokrywa się z badaniem USG (opisywana zmiana śr. 9 mm BIRADS 0), co prawdopodobnie wzbudziło pewne wątpliwości, stąd też decyzja konsylium o wykonaniu biopsji stereotaktycznej. Również różne wyniki badania obrazowego i biopsji cienkoigłowej dotyczące węzłów pachowych są w tym przypadku wskazaniem do rozważenia biopsji węzła wartowniczego ( brak informacji czy w badaniu palpacyjnym węzły pachowe są podejrzane). Takie postępowanie jest zgodne z aktualnymi wytycznymi dotyczącymi radykalnego leczenia chirurgicznego i powinny obowiązywać w każdym ośrodku zajmującym się prawidłowym leczeniem raka piersi.