Mam 39 lat, jestem po BCT i usunięciu wartownika. Aktualnie po chemii – 6 x karboplatyna plus docetaksel oraz herceptyna podskórnie – okres się zatrzymał. Jestem w trakcie radioterapii i hormonoterapii (tamoksifen i Reseligo), przede mną jeszcze 12 herceptyn.

Guz o wymiarach 1,5 x 1,2 x 1 cm, usunięty z marginesami: od godz. 6 i 9 po 2 mm, od strony skóry 5,5 mm, margines głęboki 5,5 mm, od godz 12 – 8 mm, od godz 3 – 20 mm. Rak NST, G1 (tworzenie cewek 1 pkt, polimorfizm jąder 2 pkty, aktywność mitotyczna 5 mitoz/10 HPF 1 pkt). Stwierdzono cechy inwazji naczyń w sąsiedztwie guza. Na terenie raka naciekającego są widoczne ogniska raka wewnątrzprzewodowego, G1, typ sitowaty, bez martwicy, średnicy do 1,25 mm, w najmniejszej odległości 5 mm od marginesu od strony godz 6. Skóra nad guzem bez utkania raka. Węzły chłonne (były 2 oznaczone i usunięte) bez przerzutu raka. pT1c N0 (i-, sn).

Wyniki immunochemii z biopsji gruboigłowej: receptory estrogenowe ekspresja dodatnia (3+) w ok. 95% komórek raka, receptory progesteronowe ekspresja dodatnia (3+) w ok. 90% komórek raka, HER2 – 3+, Ki67 – 50%.

Mam kilka pytań:

  1. Czy marginesy zdrowych tkanek są wystarczające? Trochę martwią mnie te 2mm.
  2. Czy zastosowany schemat leczenia był prawidłowy? Rozważano też paclitaxel 12x plus herceptyna, jednak ze względu na wysokie Ki67 stanęło na TCH.
  3. Czy przy raku luminalnym B HER2+ pomimo młodego wieku nie lepiej byłoby zastosować inhibitory aromatazy zamiast tamoxifenu?  Czytałam że na tamoksifen reaguje tylko ok 40% pacjentek, czy to prawda?
  4. Jakie mam szanse na całkowite wyleczenie? Czy angioinwazja wpływa znacząco na zwiększenie ryzyka nawrotu/przerzutów?

Odpowiada dr n. med. Robert Wiraszka: 

Marginesy są wystarczające. Leczenie organooszczędzające wymusza 

konieczność radioterapii, której zadaniem będzie „wyjałowić” teren piersi 

i jej spływu chłonnego. Właśnie z uwagi na młody wiek nie można dać 

inhibitorów aromatazy. Nawet jeśli dołączy się Reseligo, to i tak 

hormonalnie jest Pani w okresie przedmenopauzalnym. Co do optymalnego 

sposobu leczenia – przypuszczam, że była Pani operowana po stronie lewej i 

stąd zamiast 4x AC podano 6x CBDCA. Czy to leczenie zapewni Pani 

wyleczenie? – na to pytanie pewnej odpowiedzi niestety nie ma, ponieważ w 

medycynie nie obowiązują wzory matematyczne, z których można coś wyliczyć. 

Na pewno jednak leczenie to może zminimalizować ryzyko nawrotu.