13250_e26e7b52f8ef028f12a233cae9ab1d3e_blogAgencja Żywności i Leków (ang. Food and Drug Administration) ostrzega, że chemioterapeutyk docetaksel, zawierający etanol może powodować objawy intoksykacji alkoholowej po dożylnym wlewie.
Docetaksel jest chemioterapeutykiem stosowanym w leczeniu różnego rodzaju nowotworów, między innymi raka piersi, prostaty, żołądka, nowotworów głowy i szyi oraz niedrobnokomórkowego raka płuca. W chwili obecnej dostępnych jest kilka form docetakselu (produkt oryginalny oraz generyki). Poszczególne produkty zawierają różne ilości alkoholu, który służy do rozpuszczenia aktywnego składnika postaci dożylnej. Pacjenci powinni mieć świadomość, że docetaksel może się przyczynić do objawów intoksykacji alkoholowej. Powinni zatem unikać prowadzenia samochodu, obsługi maszyn czy wykonywania czynności, które mogą być niebezpieczne przez 1 do 2 godzin po zakończeniu wlewu docetakselu. Dodatkowo, niektóre leki przeciwbólowe czy nasenne mogą wchodzić w interakcję z etanolem zawartym w rozpuszczalniku docetakselu, nasilając objawy intoksykacji akoholowej. Lekarze zalecający docetaksel powinni wziąć pod uwagę zawartość etanolu w przygotowanym do podania dożylnego docetakselu u chorych, u których alkohol jest przeciwwskazany.
www.eonkologia.pl