Bardzo gorąco proszę o pomoc w interpretacji wyników mojej babci.
Biopsja:
materiał: HP-pierś kobieca lewa
metoda: biopsja gruboigłowa
wynik końcowy: Rak inwazyjny piersi NHG3 ( 3 + 3 +2: 14 mitoz/10 HPF)
Największy wymiar zmiany w ocenionym materiale wynosi 1,0 cm (8500/3 T-04030)
Opis makroskopowy: wałeczek tkankowy dł. 1,4 cm.
Wynik badania immunohistochemicznego:
nie wykazano obecności receptorów estrogenowych w jądrach komórek nowotworowych
nie wykazano obecności receptorów progesteronowych w jądrach komórek nowotworowych
Oznaczono białko HER2 za pomocą przeciwciała króliczego Ventana
PATHWAY HER-2/neu (4B5)
Odczyn pozytywny w komórkach raka naciekającego (Score=3+)
Wykazano ekspresję antygenu proliferacyjnego Ki67 w 30% jąder komórkowych.

Odpowiada dr n. med. Robert Wiraszka

Wynik BAG – ca inv. NG3, Ki67 (+) 30%, ER (-), PgR (-), HER2 (+++) oznacza 

konieczność podjęcia szybkiego leczenia, najpewniej chemioterapią 

neoadjuwantową z udziałem trastuzumabu – ale za mało mam danych 

klinicznych, których nie podano w mailu. Wskazana szybka konsultacja z 

lekarzem prowadzącym.