W 2007 roku z inicjatywy Zakonu Posługujących Chorym – Ojcowie Kamilianie oraz Instytutu Praw Pacjenta i Edukacji Zdrowotnej została ustanowiona Nagroda Św.Kamila.
Główną ideą nagrody jest wyrażenie wdzięczności tym, którzy z wielką troską i bezinteresownością budują kulturę miłosierdzia, akceptacji chorych i ich rodzin oraz mówią w imieniu tych, którzy sami nie są w stanie domagać się przestrzegania swoich praw.

Nagrody są wręczane corocznie z okazji przypadającego 11 lutego Światowego Dnia Chorego. Dzień ten został ustanowiony przez papieża Jana Pawła II w dniu 13 maja 1992 roku.
Corocznie w ramach obchodów tego dnia odbywa się dwudniowe Forum Liderów Organizacji Pacjentów. W tym roku odbyło się ono po raz dziewiąty w dniach 10-11 lutego. Pierwszy dzień rozpoczął się od Debaty Liderów Organizacji Pacjentów w Ministerstwie Zdrowia z udziałem:
Bartosza Arłukowicza – Ministra Zdrowia,
Sławomira Neumanna – Sekretarza Stanu,
Beaty Małeckiej – Libery – Sekretarza Stanu,
Piotra Warczyńskiego – Podsekretarza Stanu,
Krystyny Kozłowskiej – Rzecznika Praw Pacjenta,
Tadeusza Jędrzejczyka – Prezesa NFZ,
Artura Fałka – Dyrektora Departamentu Polityki Lekowej i Farmacji.
Moderatorem spotkania był o. dr Arkadiusz Nowak – Prowincjał Zakonu Posługujących Chorym – Ojcowie Kamilianie.
W spotkaniu uczestniczyło ok.160 przedstawicieli organizacji pacjentów.
W imieniu chorych na raka piersi wystąpiła Krystyna Wechmann z Federacji Stowarzyszeń „Amazonki” składając protest dotyczący braku refundacji nowoczesnego leczenia. Otrzymała ze strony Ministerstwa Zdrowia deklarację chęci spotkania i dalszych rozmów na temat jakości i dostępności leczenia raka piersi.

Podczas tegorocznej debaty omówiono też kwestie związane z funkcjonowaniem pakietu onkologicznego i objęciem refundacją nowych leków. Dyskusja toczyła się także wokół zagadnień dotyczących Narodowego programu zdrowia, Narodowego planu dla chorób rzadkich oraz komisji do spraw orzekania o zdarzeniach medycznych.

Wieczorem w Muzeum Kolekcji im. Jana Pawła II Fundacji Porczyńskich odbyła się Gala wręczenia Nagród Św. Kamila, której gospodarzem był ojciec Arkadiusz Nowak. Na uroczystość przybyła Pani Premier Ewa Kopacz, byli też ministrowie zdrowia – Bartosz Arłukowicz oraz pracy i spraw socjalnych – Władysław Kosiniak-Kamysz. Obecny był też metropolita warszawski kard. Kazimierz Nycz oraz arcybiskup warszawsko-praski Henryk Hoser.

W tym roku w kategorii „Pracownicy służby zdrowia” nagrodę główną otrzymał prof. dr hab. n. med. Janusz Skalski – kierownik Kliniki Kardiochirurgii Dziecięcej Uniwersyteckiego Szpitala Dziecięcego w Krakowie. Wyróżnienia w tej kategorii trafiły do dr. n. med. Piotra Dąbrowieckiego – specjalisty chorób wewnętrznych, alergologa, przewodniczącego Polskiej Federacji Stowarzyszeń Chorych na Astmę, Alergię i POChP oraz do Małgorzaty Murawskiej – pielęgniarki i opiekuna grup Wsparcia w żałobie dla Dzieci i Młodzieży w Warszawskim Hospicjum dla Dzieci.

W kategorii „Instytucje, stowarzyszenia i organizacje” nagrodę główną przyznano Polskiemu Towarzystwu Stomijnemu POL-ILKO. Wyróżnienia trafiły do Fundacji Pomocy Rodzinom i Chorym na Mukowiscydozę MATIO oraz do Polskiego Stowarzyszenia na Rzecz Osób z Upośledzeniem Umysłowym Koło w Szczecinie.

W kategorii „Dziennikarze i twórcy życia publicznego” – triumfował dziennikarz PAP – Zbigniew Wojtasiński.
Laureatami wyróżnień zostali: Anna Jarosz z miesięcznika „Zdrowie”, Anna Sojka – dziennikarka i prezenterka Polskiego Radia Katowice oraz aktor Dariusz Gnatowski.

Kapituła konkursu, pod przewodnictwem ojca Arkadiusza Nowaka, przyznała też trzy nagrody specjalne za „wybitne osiągnięcia w służbie zdrowia”. Otrzymali je: prezes Polskiego Stowarzyszenia Chorych na Hemofilię – Bogdan Gajewski; Filomena Bielecka – Naczelna Pielęgniarka w Instytucie Centrum Zdrowia Matki Polki w Łodzi oraz ks. Jan Kaczkowski z Puckiego Hospicjum pw. Św. Ojca Pio.

Pani Premier Ewa Kopacz gratulując wyróżnionym powiedziała:

„W katalogu świadczeń medycznych nie ma czegoś takiego jak empatia, współczucie, bliskość i chęć niesienia pomocy. Tego rodzaju cechy tkwią w szczególnych ludziach.”
„Oddaję szczególny hołd tym, którzy potrafią bezinteresownie pomagać ludziom w cierpieniu” – podkreśliła.

W drugim dniu IX Forum odbyła się sesja wykładowa dotycząca farmakoterapii, a następnie sesje warsztatowe dotyczące zarządzania oraz  potrzeb i problemów psychologicznych na różnych etapach choroby.
Jako przedstawicielki Fundacji Onkologicznej „No pasaRAK” i pierwszego w Polsce internetowego Klubu Amazonek miałyśmy przyjemność uczestniczyć w tym wydarzeniu.
Dorota Kurdusiewicz i Magda Gawęda

koalicja MZ Krysia pyta2 Minister mówi gala PO daje kase od amado

amazonka.org.pl , zdjęcia dzięki uprzejmości Hanny Fonrobert