W skrócie:
– rozpoznanie w lutym 2016: rak piesi z przerzutami do płuc,
– tk głowy, brzucha czyste,
– pierwsza chemia AC, kontrola po 6 cyklach, progresja choroby,
– zmiana chemii w sierpniu 2016 na paklitaxel i herceptynę,
– badania kontrolne wskazywały regresję choroby,
-styczeń 2017 – bóle głowy, wymioty – na SOR okazało się, że są przerzuty w głowie, w tym jeden w móżdżku zagrażający życiu,
– styczeń 2017 operacja wycięcia guza z głowy,
– luty 2017 radioterapia 5 dni po 5 min,
– marzec 2017 zmiana chemii na lapatinib i xelodę,
– badania kontrolne w czerwcu 2017 wykazały progresję w płucach (zmniejszyły się guzy w głowie),
– odstawiono lapatinib, zostawiono xelodę,

– pacjentka ma 30 lat, stan ogólny dobry, receptory hormonalne ujemne,
Co dalej?

 

Odpowiada dr n.med. Robert Wiraszka:

Leczenie hormonalne nie wchodzi w grę, podobnie ponowne zastosowanie Herceptyny. Wykorzystano adriamcynę i taksany. Kadcyla jest niedostępna w  PL. Można rozważyć monoterapię cis-platyną lub winorelbiną (ze wskazaniem na pierwszy z tych leków) lub udział w badaniu klinicznym (badania takie prowadzą wyspecjalizowane firmy, np. KCR – http://www.kcrcro.com/  lub Biovirtus, http://www.biovirtus.eu/).