2Potrójnie ujemny rak piersi (TNBC – triple-negative breast cancer) charakteryzuje się brakiem punktów uchwytu dla hormonoterapii (brak receptorów estrogenowych i progesteronowych) i współczesnej terapii celowanej (brak receptora HER2). U części chorych na TNBC można stwierdzić ekspresję receptorów androgenowych (AR), których pobudzanie stanowi ważny element w rozwoju tego nowotworu. Dotychczasowe badania dotyczyły bicalutamidu i pozwoliły stwierdzić korzyść kliniczną u części chorych na TNBC.

Autorzy doniesienia zaprezentowali wyniki pierwszego etapu badania z zastosowaniem innego inhibitora AR – enzalutamidu.
W pierwszym etapie badania MDV3100-11 42 chore na TNBC z ekspresją receptora androgenowego na poziomie ≥10% otrzymywały enzalutamid w dawce 160 mg dziennie. Pierwszorzędowym punktem końcowym badania był odsetek korzyści klinicznych (CBR – clinical benefit rate) definiowany jako uzyskanie odpowiedzi całkowitej (CR – complete response), częściowej (PR – partial response) lub stabilizacji choroby (SD – stable disease) trwających przynajmniej 16 tygodni. Ocena wyników była możliwa u 26 chorych, spośród których 11 uzyskało korzyść kliniczna trwającą przynajmniej 16 tygodni, a 9 trwającą 24 tygodnie, z czego uzyskano 1 CR i 1 PR. Najczęstsze działania uboczne obejmowały zmęczenie (29%), mdłości (26%), utratę apetytu (19%), biegunkę (14%), uderzenia gorąca (12%) i wymioty (10%).
Uzyskane dotąd wyniki wskazują, że enzalutamid może przynieść korzyść kliniczną w wyselekcjonowanej grupie chorych na AR+ TNBC.

www.eonkologia.pl