Moja mama od 2016 walczy z rakiem piersi. W 2018 pojawiły się przerzuty do płuc, przez rok otrzymała docetaxel (6 podań) + trastuzumab+pertuzumab do 2020 roku. W lipcu 2020 roku wyszły mnogie przerzuty do OUN. Została naświetlona głowa dawka 20 Gy i została podana chemioterapia –  lapatynib 1250 mg przez 21 dni i kapecytabina w dawce 1650 mg rano i wieczorem.  Obecnie drugi cykl bardzo źle go znosi,  osłabienie nie wychodzi z łóżka,  biegunki,  gorączka, omdlenia,,niskie ciśnienia.   Lekarz nie chce zmienić dawki.  Co robić?  Czy istnieje inne leczenie?

Odpowiada dr n. med Robert Wiraszka:

Wyciąg z Charakterystyki Produktu Leczniczego Tyverb (lapatynib):

„Biegunka. Podawanie produktu Tyverb powinno zostać przerwane u pacjentów z biegunką stopnia 3.według klasyfikacji NCI CTCAE lub stopnia 1. lub 2. z cechami powikłań (umiarkowane lub ciężkie skurcze w jamie brzusznej, nudności lub wymioty stopnia 2.lub wyższego według klasyfikacji NCI CTCAE, obniżony stan sprawności, gorączka, posocznica, neutropenia, krew w stolcu lub odwodnienie) (patrz punkty 4.4 i 4.8). Produkt Tyverb można ponownie włączyć do leczenia w mniejszej dawce (zmniejszenie z 1000 mg/dobę do 750 mg/dobę, z 1250 mg na dobę do 1000 mg/dobę lub z 1500 mg/ dobę do 1250 mg/dobę), gdy biegunka osiągnie stopień 1 lub niższy. Należy zaprzestać podawania produktu Tyverb u pacjentów z biegunką stopnia 4. według klasyfikacji NCI CTCAE”.

Tak samo można / należy zmniejszać dawkę kapecytabiny – o ile są wskazania. O zasadności zmniejszenia dawek trzeba jednak rozmawiać z lekarzem prowadzącym; być może część objawów wynika z obecności przerzutów do mózgowia i tzw. ciasnoty śródczaszkowej – ?

W razie progresji – do rozważenia lek Kadcyla.