Proszę mi powiedzieć, czy nowotwory dziedziczne (jestem nosicielką wadliwego genu BRCA1) zawsze wykrywa się w stadium złośliwości 3G?
Stadium złośliwości 3G nie oznacza to samo co rak potrójnie ujemny?
Proszę mi również powiedzieć, czy rak potrójnie ujemny czyli rak niehormonozależny może u mnie wystąpić, czy rak dziedziczny jest zazwyczaj/i/lub tylko i wyłącznie hormonozależny, czy niekoniecznie?

 

Odpowiada lek. med. Monika Siołek specjalista genetyki klinicznej:

Jedną z cech charakterystycznych raków piersi BRCA1 – zależnych (w ponad 90% przypadków) jest tzw. trzeci stopień morfologicznej złośliwości – G3, już w chwili rozpoznania (powiązane to jest z tzw. szybkim tempem rozrastania się guza). Rak potrójnie ujemny jest również cechą często spotykaną w raku BRCA1-zależnym. Oznacza to  ujemne receptory – estrogenowe, progesteronowe i receptor HER2. To nie to samo co stopień złośliwości G3. Receptory ujemne bądź dodatnie są cechą komórek nowotworowych określane przy badaniu hist-pat., pomagają nam one w dobraniu właściwego leczenia dodatkowego dla pacjentki – tzw. hormonoterapii.

Najczęściej u pacjentki z mutacją BRCA1, mamy raki piersi w 3 stopniu złośliwości – G3, z ujemnymi wszystkimi receptorami (ER-, PgR-, HER2-). Każda pacjentka z rakiem piersi ma wykonywane badanie histopatologiczne. Mogą zdarzyć się oczywiście rzadko u pacjentek z mutacją BRCA1 inne stopnie złośliwości czy dodatnie niektóre receptory.