Wyniki opublikowanego badania MARIANNE wykazują, że najnowsze leki ukierunkowane molekularnie firmy Roche/Genentech mają podobną skuteczność do trastuzumabu.

W badaniu klinicznym 3 fazy. MARIANNE chorych na raka piersi leczonych w 1. linii podzielono na 3 grupy, w których stosowano T-DM1 (Kadcyla, Roche/Genentech), T-DM1 w skojarzeniu z pertuzumabem (Perjeta, Roche/Genentech) i trastuzumab (wszystkie te leki ukierunkowane molekularnie dodawano do chemioterapii opartej na taksanach). Do badania włączono 1095 wcześniej nieleczonych chorych na lokalnie zaawansowanego/przerzutowego raka piersi. Wszystkie 3 schematy leczenia przedłużały czas wolny od progresji choroby osiągając punkt końcowy badania (non-inferiority), jednak żaden ze schematów zawierających T-DM1 nie poprawiał istotnie czasu przeżycia wolnego od progresji choroby w porównaniu z chemioterapią skojarzoną z trastuzumabem. Jak podkreślono nieoczekiwane wyniki badania są nieco rozczarowujące, jednak potwierdzono, że T-DM1 przynosi korzyści wielu chorym. Lek ten został zarejestrowany przez FDA w ubiegłym roku do stosowania u chorych na raka piersi leczonych wcześniej trastuzumabem i taksanami.
Firma Roche oczekuje, że w trakcie najbliższych konferencji naukowych możliwe będzie przedstawienie pewnych wyników badania MARIANNE a także przedstawienie ich odpowiednim urzędom rejestracyjnym.
W roku 2015 oczekiwane są także wyniki badania GTSBY z zastosowaniem T-DM1 u chorych na raka żołądka.

www.eonkologia.pl