dr n. med. Robert WiraszkaLekarz radioterapii onkologicznej 1993, specjalista chemioterapii nowotworów 1996, specjalista onkologii klinicznej 2003, doktor medycyny 1997, biegły sądowy z zakresu onkologii od 1999.

Doświadczenie zawodowe: 1989-1999 Wojewódzki Szpital Zespolony w Radomiu (z czasowym oddelegowaniem 1989-1993 do Onkologicznego Specjalistycznego ZOZ w Lublinie). Od stycznia 2000 do grudnia 2012 starszy asystent Poradni Onkologicznej Wojewódzkiego Szpitala Specjalistycznego w Radomiu. Obecnie asystent Poradni Onkologicznej „Endomed” Radom.

Dodatkowa aktywność zawodowa: od 1992 do 1997 orzecznik ZUS, od 1997 do nadal orzecznik KRUS. Od 1992 do 2010 orzecznik PZU. Współpracownik (1996-1998) i redaktor (1999 – 2012) „Radomskiego Rocznika Lekarskiego”. Autor „Poradnika dla pacjentów leczonych w placówkach onkologicznych” (1999, 2004, 2010) oraz współautor poradnika „ABC finansów w chorobie” (2012).

Czterokrotnie w latach 2005-2009 w pierwszej dziesiątce w konkursie na „Lekarza Roku” w Radomiu.

lek. med. Monika Siołek – specjalista genetyki klinicznejWykształcenie: 1993 – 1999 Akademia Medyczna w Łodzi, Wydział Lekarski

Doświadczenie zawodowe:
1999-2001 Staż podyplomowy w Szpitalu Wojewódzkim w Kielcach
2001-2006 Staż specjalizacyjny z zakresu genetyki klinicznej w Instytucie Matki i Dziecka w Warszawie (Poradnia Genetyczna, Pracownia Diagnostyki Molekularnej, Zakład Cytogenetyki)
25.04.2007 Państwowy egzamin specjalizacyjny z zakresu genetyki klinicznej
2001-2013 Poradnia Genetyczna w Świętokrzyskim Centrum Onkologii w Kielcach (młodszy asystent, od 2007 starszy asystent)

Dodatkowe informacje:
Organizacja Poradni Genetycznej w Świętokrzyskim Centrum Onkologii. Poradnia działa od 13 lat. Od 2000 roku współpracujemy z Profesorem J. Lubińskim z Zakładu Genetyki Pomorskiej Akademii Medycznej (teraz Międzynarodowym Centrum Nowotworów Dziedzicznych), z Instytutem Genetyki Człowieka – z Profesorem A. Pławskim. Obecnie zdecydowaną większość badań molekularnych wykonujemy w Zakładzie Diagnostyki Molekularnej w Świętokrzyskim Centrum Onkologii. W poradni diagnozujemy pacjentów z rodzinną agregacją chorób nowotworowych w rodzinie, pacjentów z chorobą nowotworową zdiagnozowanych w młodym wieku (rak piersi, rak jelita grubego). Rocznie przyjmujemy około 3000 osób. Pacjenci z obciążeniem genetycznym mają zapewnioną opiekę i program badań profilaktycznych w naszym szpitalu. Poradnia Genetyczna bierze udział w wielu projektach badawczych.

mgr fizjoterapii Adam IwańskiFizjoterapeuta, trener przygotowania motorycznego, absolwent Akademii Wychowania
Fizycznego w Katowicach na kierunku Fizjoterapii, specjalizujący się w rehabilitacji
ortopedycznej, sportowej i onkologicznej.
Absolwent i uczestnik licznych szkoleń z zakresu terapii manualnej, rehabilitacji sportowej,
kompleksowej terapii przeciwobrzękowej, drenażu limfatycznego, masażu oraz treningu
sportowego.
Doświadczenia zawodowego i praktyki nabierał:
– 2007-2014 Kobieca Kadra Gimnastyki Sportowej w Zabrzu;
– 2011-2014 N.Z.O.Z. Med-Profil w Żernicy;
– 2013-2016 współpraca z GAF Omega Gliwice;
– od 2014 zatrudniony w N.Z.O.Z. „Vitamed” w Gliwicach;
– od 2015 współpraca z „KS Sośnica”.
Od 2011 roku, współpracuje ze sklepami medycznymi, wykonując pomiary na rękawy
kompresyjne dla pacjentów z obrzękami.
Od 2014 w Gliwicach przy ulicy Piwnej 17, prowadzi własny gabinet rehabilitacyjny
„AdamMed Profesjonalna Rehabilitacja”, gdzie pacjenci mogą liczyć na kompleksową
rehabilitację i porady z zakresu rehabilitacji ortopedycznej, sportowej i onkologicznej.

mgr psychologii, seksuolog Sylwia OsadaUkończyła Wydział Psychologii oraz studia podyplomowe w zakresie Seksuologii Klinicznej w Szkole Wyższej Psychologii Społecznej w Warszawie. Odbyła szkolenie w zakresie psychoterapii w Ośrodku Pomocy i Edukacji Psychologicznej INTRA w Warszawie.

Ukończyła staż kliniczny w Poradni Seksuologicznej i Patologii Współżycia przy Centrum Psychoterapii oraz kursy specjalistyczne w Centrum Medycznym Kształcenia Podyplomowego.

Głównymi obszarami jej pracy są zaburzenia seksualne, problemy w relacjach partnerskich, zaburzenia pożądania, oziębłość seksualna, obniżone libido, trudności ze znalezieniem partnera oraz utrzymaniem bliskiej relacji, zaburzenia adaptacyjne, obniżony nastrój, terapia DDA.

Pracuje z dorosłymi, prowadzi terapię partnerską.

dr n. med. Daniel Maliszewski

Ukończył Akademię Medyczną w Gdańsku w 2008 r. Po odbyciu stażu podyplomowego rozpoczął specjalizację z chirurgii ogólnej w ramach rezydentury w Klinice Chirurgii Onkologicznej Uniwersyteckiego Centrum Klinicznego w Gdańsku. W 2016 r. uzyskał tytuł specjalisty chirurgii ogólnej oraz za pracę „Porównanie ekspresji biomarkerów w guzie pierwotnym i we wznowie miejscowej u chorych na raka piersi” otrzymał tytuł doktora nauk medycznych. Posiada studia podyplomowe z zakresu Finansów i Zarządzania w Służbie Zdrowia, odbyte w Wyższej Szkole Zarządzania w Gdańsku. Odbył 11 staży zagranicznych i uczestniczył w ponad 40 kursach międzynarodowych z zakresu chirurgii gruczołu piersiowego. Corocznie organizuje warsztaty operacyjne dotyczące chirurgii piersi – dotychczasowo odbyło się 6 edycji w Gdańsku, Słupsku i Kościerzynie.

Jako jeden z trzech Polaków posiada europejski certyfikat kwalifikacji z chirurgii piersi – EBSQ in Breast Surgery.

Od roku 2016 członek elitarnego Umberto Veronesi Alumni Club. Członek Polskiego Towarzystwa Onkologicznego oraz Amerykańskiego Stowarzyszenia Chirurgów Piersi.

Na koncie posiada 21 publikacji krajowych i zagranicznych z zakresu chirurgii piersi i chirurgii onkologicznej. Jest koordynatorem jednego międzynarodowego badania dotyczącego tematyki rekonstrukcji piersi.

Na co dzień pracuje w Oddziale Chirurgii Onkologicznej Szpitala Specjalistycznego w Kościerzynie oraz Oddziale Chirurgii Ogólnej i Onkologicznej Wojewódzkiego Szpitala Specjalistycznego im. J. Korczaka w Słupsku. Zajmuje się chirurgią onkologiczną i estetyczną gruczołu piersiowego, chirurgią powłok brzusznych, chirurgią onkoplastyczną twarzy, a także chirurgią rekonstrukcyjną z elementami chirurgii płatów i mikrochirurgii. W ramach działalności chirurgicznej i naukowej ściśle współpracuje z Kliniką Chirurgii Plastycznej, Sana Krankenhaus Gerresheim Klinik w Dusseldorfie oraz Kliniką Ginekologii Helios Klinikum Bad Saarow.

Prywatnie miłośnik dobrego wina i uczestnik kursów enologicznych.

dr n. med. Beata Adamczyk

Specjalista chirurgii ogólnej, specjalista chirurgii onkologicznej.

Absolwentka Akademii Medycznej w Poznaniu, starszy asystent I Oddziału Chirurgii Onkologicznej  i Ogólnej Wielkopolskiego Centrum Onkologii w Poznaniu.

Członek Polskiego Towarzystwa Chirurgii Onkologicznej, Europejskiego Towarzystwa Chirurgii Onkologicznej (ESSO), Europa Donna.
Staże doskonalące m.in.:
– Hospital of the University of Pennsylvania (Filadelfia, USA),
– Istituto Europeo di Oncologia (Mediolan, Włochy),
– S’Orsola Malpighi Ospedale (Bolonia, Włochy),
– Istituto Nazionale dei Tumori (Mediolan, Włochy),
– Instituto de Oncologia Angell H.Roffo (Buenos Aires, Argentyna).

lek. med. Katarzyna Pogoda

Doktor Katarzyna Pogoda pracuje w Klinice Nowotworów Piersi i Chirurgii Rekonstrukcyjnej Centrum Onkologii – Instytutu w Warszawie.

Posiada specjalizację z onkologii klinicznej, zdała egzamin ESMO z onkologii klinicznej (2015). Otworzyła przewód doktorski dotyczący chorych na potrójnie ujemnego raka piersi. Jej dotychczasowa praca naukowa dotyczyła chorych na raka piersi z przerzutami do mózgu i chorych na potrójnie ujemnego raka piersi (publikacje w czasopismach zagranicznych i polskich). Prowadzi również prace dotyczące opieki nad młodymi chorymi na raka piersi.

Jest członkiem redakcji Medycyny Praktycznej – Onkologii. Stypendystka grantów ESMO. W 2014 roku odbyła staż naukowy w Sidney Kimmel Comprehensive Cancer Center przy Johns Hopkins University w Baltimore w ramach stypendium Avon Global Breast Cancer Clinical Scholars Program.

Jest członkiem ASCO, ESMO, PTOK i PTO. Z ramienia Kliniki współpracuje z Breast Cancer Group przy EORTC.

Zdjęcie profilowe eksperta Fundacji No pasaRak mgr Agnieszki Roszczypały

Fizjoterapeutka z kilkunastoletnim doświadczeniem zawodowym, absolwentka Akademii Medycznej w Łodzi na kierunku Fizjoterapii, specjalizująca się w rehabilitacji przeciwobrzękowej i onkologicznej.
Absolwentka i uczestniczka licznych szkoleń z zakresu różnych technik terapii:
– Terapia Manualna moduł I (szkoła niemiecka) (2017)
– Konferencja osteopatyczna (2015)
– Szkolenie z zakresu doboru i pomiaru odzieży uciskowej (2014)
– Szkolenie z zakresu obsługi urządzenia do terapii energotonowej HiTop4Touch (2014)
– Szkolenie z zakresu terapii głęboką oscylacją z wykorzystaniem urządzenia DEEP OSCILLATION EVIDENT (2014)
– PNF (2013)
– Czytanie i analiza zdjęć RTG (2010)
– Wprowadzenie do GCP i monitorowania badań klinicznych

Doświadczenia zawodowego i praktyki nabierała od roku 2002 w różnych placówkach służby zdrowia, zarówno państwowych jak i prywatnych.
Od roku 2014 specjalizuje się w rehabilitacji przeciwobrzękowej i onkologicznej pracując w Centrum Kompresjoterapii Thuasne w Warszawie.
Swoją wiedzę i doświadczenie przekazuje pacjentowi w trakcie prowadzenia terapii (stosuje drenaż limfatyczny, ćwiczenia, naukę automasażu, zabiegi fizykalne, profesjonalne bandażowanie przeciwobrzękowe, terapię manualną oraz PNF). Po terapii dobiera odpowiednią odzież kompresyjną, wykonuje pomiary odzieży szytej na miarę i oczywiście służy radą oraz chętnie odpowiada na pytania swoich pacjentów.