Mojej mamie l.58 wykryto (04.2015) w mammografii skupisko polimorficznych mikrozwapnień 10X6mm w piersi lewej (Birads 3c). Wtedy biopsja (cienkoigłowa) nie wykazała złośliwych komórek. 11.2015 – 12X6mm (Birads 4) zalecono leczenie onkologiczne. Po lokalizacji i operacji tumorektomii (02.2016) badanie histopatologiczne materiału i zmiany to: materiał 6/4/2,5cm. Obraz mikrozwapnień przy torbieli: Guz 1,4/1.0/0.7cm Utkanie Lite, Martwica: NIE, Zmiana pojedyncza, Barwa przekroju: biaława, Wylewów krwi: Nie ma. Rak inwazyjny, naciekający typ NST G2, Marginesy chirurgiczne oraz tkanka tłuszczowa bez utkania nowotworowego, Inwazja naczyniowa:NIE, Okołonerwowa: NIE. Guz pierwotny: pT1c. Rak przedinwazyjny: obecny jest w formie pojedynczych ognisk w obrębie tkanki nowotworowej, a w pozostałym miąższu gruczołowym utkania DCIS nie obserwowano. Po 2 tyg. wycięto trzy węzły wartownicze: Pierwszy (1,5cm) makroprzerzut bez przekraczania torebki węzła, dwa następne wolne, po 0,4cm.

Receptor estrogenowy: 50% Skala Allfred’a 3+2=5 Wynik pozytywny Receptor progesteronowy 0% Skala Allfred’a: 0 Wynik negatywnyHER2: 3+ Wynik pozytywnyKi67 >30% Wynik pozytywny. Podtyp biologiczny Luminalny B, HER2.

Mama jest po 4 chemiach AC, 12 cotygodniowych paklitakselach, radioterapii zakończonej w grudniu. Herceptyn zostało jeszcze przynajmniej kilka. Ostatnio na mammografii cyfrowej po niecałym roku od poprzedniej (była w porządku) radiolog zobaczyła zaciemnienie w miejscu blizny pooperacyjnej, ale powiedziała, że to najprawdopodobniej obrzęk. Będzie biopsja gruboigłowa. Czy możliwe jest, że ledwie miesiąc, dwa od radioterapii może wystąpić wznowa miejscowa? Wiem, że ostatnimi czasy rzadziej występują mimo operacji oszczędzających. Czy chirurg wyciął na pewno odpowiedni i wystarczający margines? (margines – wolny, materiał 6/4/2,5cm, marginesy wycięcie: guz w odległości od powięzi 2cm, od strony obojczyka 0,5, od otoczki 1 cm).

Odpowiada lek. med. Katarzyna Pogoda – onkolog

W przypadku HER2-dodatnich raków piersi standardowa terapia to 4 x AC, a następnie paklitaksel (12 x co tydzień) z trastuzumabem co 3 tygodnie; po chemioterapii jest radioterapia u chorych po operacji oszczędzającej. Po chemioterapii w rakach ER-dodatnich stosuje się hormonoterapię (5-10 lat, tamoksyfen lub letrozol albo anastrozol).

 

Niestety w małej grupie chorych może dojść do nawrotu miejscowego jeszcze w trakcie stosowania uzupełniająco trastuzumabu, krótko po radioterapii.

W zależności od wyniku biopsji gruboigłowej powinny zostać podjęte odpowiednie działania.

Za margines ujemny uznaje się obecnie brak nacieku raka w linii cięcia, więc przedstawiony opis wskazuje na radykalność operacji.