Polscy lekarze od listopada 2014 roku mogą stosować innowacyjny preparat u swoich pacjentów z bólem nowotworowym i zaparciami poopioidowymi – informuje dr n. med. Jadwiga Pyszkowska, Prezes Polskiego Towarzystwa Medycyny Paliatywnej. Terapia celowana łącząca oksykodon z naloksonem, odwraca negatywny wpływ opioidów na czynność przewodu pokarmowego bez zaburzenia efektu przeciwbólowego.

Przewlekłe zaparcia poopioidowe będące działaniem niepożądanym terapii przeciwbólowej, stanowią dodatkowy problem zdrowotny dla chorego oraz utrudnienie w opiece dla jego bliskich. Terapia celowana łącząca oksykodon z naloksonem, odwraca negatywny wpływ opioidów na czynność przewodu pokarmowego bez zaburzenia efektu przeciwbólowego. Stosowanie tej formy leczenia u pacjentów cierpiących z powodu zaparć poopioidowych, rekomendują specjaliści m. in. w zaleceniach postępowania Grupy Ekspertów Polskiego Towarzystwa Medycyny Paliatywnej „Zaparcie stolca u chorych na nowotwory” oraz Ministerstwo Zdrowia w „Standardach farmakoterapii bólu u chorych na nowotwory i inne przewlekłe postępujące zagrażające życiu choroby”.- Jestem przekonany, że wprowadzenie terapii silnego bólu z profilaktyką zaparć poopioidowych na listę leków refundowanych, zgodnie z obowiązującym od listopada obwieszczeniem Ministra Zdrowia, znacznie poprawi jakość życia osób cierpiących z powodu przewlekłego bólu – mówi Szymon Chrostowski, prezes Koalicji na Rzecz Walki z Bólem „Wygrajmy z Bólem”. Skuteczne leczenie zaparć poopioidowych to kolejny postulat Koalicji, po wprowadzeniu powszechnej edukacji lekarzy w zakresie medycyny bólu oraz złagodzeniu przepisów dotyczących zapisu stosowania recept Rpw, który został uznany przez Ministra Zdrowia. Doceniamy fakt, że leczenie bólu oraz troska o optymalną jakość życia chorego onkologicznego, są traktowane przez system ochrony zdrowia na równi z leczeniem przyczynowym.

Koalicja na Rzecz Walki z Bólem „Wygrajmy z Bólem” dostrzega jeszcze wiele problemów w obszarze leczenia bólu w Polsce. Do wykonania jest gigantyczna praca nad systematyczną edukacją lekarzy oraz zmiana nastawienia całego społeczeństwa do leków opioidowych, ponieważ występujący przewlekle silny ból stanowi poważny problem społeczny. Uniemożliwia choremu codzienne funkcjonowanie a w skrajnych przypadkach może prowadzić do myśli samobójczych i proeutanatycznych.

W Polsce żyje rocznie ok. 200 000 osób cierpiących z powodu bólu nowotworowego. Szacuje się, że około 90 proc. chorych z bólami nowotworowymi może być skutecznie leczonych farmakologicznie. Podstawową rolę w terapii bólu o średnim i dużym stopniu nasilenia, odgrywają analgetyki opioidowe. Substancje te nie uzależniają gdy są stosowane zgodnie z zaleceniami lekarza i spośród wszystkich znanych środków farmakologicznych, wywierają najsilniejszy efekt przeciwbólowy. Ograniczeniami w ich stosowaniu, są oprócz barier wynikających z opioidofobii, przede wszystkim objawy niepożądane, z których zaparcia są najbardziej dokuczliwe dla pacjenta.

– Połączenie oksykodonu z naloksonem dostępne jest w stałym stosunku 2:1 w tabletkach o mocy 5/2,5 mg, 10/5 mg i 20/10 mg. Jest to lek o przedłużonym uwalnianiu, do stosowania dwa razy na dobę, co 12 godzin. Wysoka skuteczność przeciwbólowa leku wynika z oksykodonu, który ma udowodnioną w badaniach skuteczność w różnych rodzajach bólu w tym trzewnym i neuropatycznym. Natomiast za efekt zapobiegania występowaniu zaparć poopioidowych odpowiada nalokson – komentuje dr n. med. Jadwiga Pyszkowska.

www.eonkologia.pl