1Koniec ubiegłego tygodnia minął w środowisku onkologicznym pod znakiem organizowanej
w Poznaniu przez przez Wydawnictwo Termedia 7-ej Międzynarodowej Konferencji Współczesnej Onkologii, znanej na arenie międzynarodowej pod nazwą „7th International Conference of Contemporary Oncology: Personalized Cancer Medicine and Big Data Analysis”. Program wydarzenia wypełniały sesje z obszarów biologii i epigenetyki nowotworów, poszukujące odpowiedzi na pytania, co zrobić, by diagnozowanie i leczenie w onkologii było zintegrowane i bardziej efektywne.

Przed rozpoczęciem obrad głównych konferencji, otwartych dla wszystkich uczestników, wybrani specjaliści wzięli udział w elitarnym spotkaniu „Oncompass Medicine Expert Meeting 2015th” poświęconym ważnej dyskusji na temat personalizacji leczenia w oparciu o wielogenową diagnostykę molekularną oraz rozwiązania bioinformatyczne. Kapituła ekspercka w składzie: prof. dr hab. n. med. Cezary Szczylik z Warszawskiego Wojskowego Instytutu Medycznego, prof. dr hab. Bożena Kamińska-Kaczmarek z Instytutu Biologii Doświadczalnej Polskiej Akademii Nauk, dr n. med. Janusz Kocik z Wojskowego Instytutu Higieny i Epidemiologii w Warszawie, dr hab. n. med. Dariusz Iżycki z Zakładu Immunologii Nowotworów Uniwersytetu Medycznego im. Karola Marcinkowskiego w Poznaniu, prof. dr hab. n. med. Lucjan Wyrwicz Kliniki Gastroenterologii Onkologicznej Centrum Profilaktyki Nowotworów Centrum Onkologii – Instytut im. Marii Skłodowskiej – Curie w Warszawie, dr n. med. Piotr Tomczak z Katedry i Kliniki Onkologii Uniwersytetu Medycznego im. Karola Marcinkowskiego w Poznaniu oraz reprezentanci współorganizatora konferencji –Wielkopolskiego Centrum Onkologii–prof. dr hab. n med. Andrzej Mackiewicz oraz dr hab. n. med. Dawid Murawa, dyskutowała, jaka wiedza i aktywności mogłoby nadać kierunek przydatnym zmianom w nowoczesnym podejściu do leczenia onkologicznego. Najważniejszym wnioskiem z rozważań był fakt, iż niezbędna jest wielokierunkowa edukacja lekarzy w zakresie wykorzystania medycyny molekularnej. Prof. Bożena Kamińska– Kaczmarek, Dyrektor Środowiskowego Studium Medycyny Molekularnej przy Warszawskim Uniwersytecie Medycznym, zaapelowała, iż potrzebna jest ścisła współpraca pomiędzy onkologami a diagnostami molekularnymi. Jej zdaniem pomocne dla całego systemu byłoby wprowadzenie programu szkoleń z zakresu interpretacji wyników molekularnych dla lekarzy onkologów oraz studentów medycyny, aby potrafili w przyszłości posługiwać się otrzymanymi wynikami.
Gremium Ekspertów podjęło także próbę wypracowania podstaw umożliwiających szerokie wykorzystanie w polskiej praktyce onkologicznej serwisu Oncompass. Wzięto pod uwagę dwuetapowe działanie kompasu onkologicznego: koncentrację na rzetelnym wykonaniu diagnostyki wielogenowej, a następie dostęp do unikalnej informacji o dostępnych opcjach terapii celowanych na całym świecie skorelowanych w profilem molekularnym danego pacjenta. Eksperci wspólnie przyznali, że diagnostyka molekularna jest osiągnięciem podstawowym i zasadniczym. Podsumował to prof. Andrzej Mackiewicz z Komitetu Organizatora wydarzenia mówiąc, że: „badania molekularne są, a przede wszystkim będą w przyszłości, podstawą różnorakich terapii.”

Dr Janusz Kocik, Dyrektor Wojskowego Instytutu Higieny i Epidemiologii, na pytanie o najlepszy moment, w którym pacjenci i lekarze winni rozważać skorzystanie z informacji dostarczanej przez Oncompass, dodał, że punktem wyjścia winna być zawsze dogłębna analiza sytuacji pacjenta i określenie, czemu nowa wiedza płynąca z Raportu dostarczanego przez serwis miałaby służyć. Jego zdaniem z zastosowania wielogenowej diagnostyki molekularnej oraz rozwiązań bioinformatycznych potencjalnie mogą skorzystać ci pacjenci,
u których niewiele wiadomo na temat dostępnych opcji leczenia, czyli osoby z tak zwanymi „sierocymi” (rzadko występującymi) nowotworami. Inny profil beneficjenta to pacjent, który został przeleczony wszystkimi dostępnymi metodami o udokumentowanej wiarygodności i cały czas jest w stanie i ma wolę, żeby leczyć się dalej. Informacja może wnieść do procesu decyzyjnego nową jakość, gdy istnieje wiele opcji leczenia farmakologicznego, a tę spersonalizowaną wybiera się dostosowując ją do stanu pacjenta, chorób współistniejących i spodziewanych objawów bocznych, a także – niestety – do sytuacji socjoekonomicznej.

W chwili obecnej serwis Oncompass pracuje nad otworzeniem polskich ośrodków referencyjnych, które będą prowadzić zainteresowanych pacjentów i pomagać im w realizacji indywidualnej ścieżki terapeutycznej.

Więcej informacji na www.oncompass.pl

źródło: www.eonkologia.pl