Duży odsetek chorych na nowotwór stosuje środki medycyny komplementarnej bądź alternatywnej (ang. complementary and alternative medicine, CAM), takie jak zioła i suplementy diety podczas leczenia przeciwnowotworowego. Według wyników dużej ankiety mniej niż połowa onkologów w Stanach Zjednoczonych rozmawia z chorymi na ten temat.

 

Dodatkowo, według wyników ankiety, w dwóch trzecich przypadków główna barierą w takiej rozmowie był brak wiedzy onkologów na ten temat, pomimo że produkty ziołowe mogą wchodzić w interakcje z leczeniem przeciwnowotworowym.
Popularność medycyny komplementarnej i alternatywnej w onkologii rośnie, a badacze stwierdzili, że onkolodzy częściej popierają takie metody wspomagające w leczeniu wyleczalnych nowotworów. Pomimo że rozmowa lekarza z pacjentem na temat ziół i suplementów diety nie jest normą, a lekarze często niedoszacowują powszechności ich stosowania u ich pacjentów, autorzy ankiety wyrażają nadzieję, że zachęci ona onkologów do poszerzenia swojej wiedzy i częstszej dyskusji z chorymi na ten temat.
Według wyników ankiety opublikowanych w Journal of Clinical Oncology, 41% onkologów rozmawia z chorymi na temat stosowania ziół i suplementów diety, z czego rozmowa ta inicjowana jest przez lekarza jedynie w 26% przypadków. Więcej niż połowa lekarzy (59%) nigdy nie była edukowana w tym temacie. Pomimo tego większość lekarzy (93%) jest zaniepokojona potencjalnymi interakcjami pomiędzy produktami CAM a lekami onkologicznymi, jak również kosztami ponoszonymi przez ich chorych na tego typu produkty (89%).
Dotychczas niewiele badań poświęconych zostało interakcjom pomiędzy ziołami i suplementami diety a lekami onkologicznymi. W jednym z badań dla 136 leków zawierających zioła, wykryto 47 potencjalnych interakcji, mimo że brak jest danych dotyczących potencjalnych interakcji dla blisko połowy ziół (Integr Cancer Ther. 8:29-36,2009). Niektóre badania dotyczące przeciwutleniaczy wykazały, że podczas ich stosowania przez chorych na nowotwory głowy i szyi w trakcie radioterapii, rośnie liczba nawrotów oraz kolejnego pierwotnego nowotworu. Dlatego też podczas gdy nie jest znany wpływ kliniczny tych substancji, nadal istnieje ryzyko ich stosowania.
Badacze przeprowadzili ankietę, żeby poznać wiedzę onkologów, nastawienie i wzorce postępowania dotyczące stosowania ziół i suplementów diety przez ich chorych. Ankietę wysłano losowo do 1000 członków American Society for Clinical Oncology. W ankiecie wzięło udział 392 onkologów i ich odpowiedzi uwzględniono w analizie. Większość respondentów była mężczyznami (71%), rasy białej (75%), średnia wieku wynosiła 48 lat. Większość z nich (58%) to lekarze praktycy, a 1/3 onkologów przyznała, że sama stosowała terapie CAM w ostatnich latach. Jedynie 26% onkologów rozpoczyna rozmowę z chorymi na temat ziół i suplementów diety. Są to głównie kobiety, które podają większą własna wiedzę na ten temat, które wcześniej były w tym temacie edukowane, jak również osoby które mają wiedzę na temat potencjalnych działań niepożądanych i interakcji, które podają również że same stosują terapie CAM. Większość onkologów podała, że leczyła w ciągu ostatnich 12 miesięcy przynajmniej jednego chorego, który jednocześnie otrzymywał chemioterapie i stosował zioła/suplementy diety (średnio 19 chorych).
Kiedy lekarzom zaprezentowano hipotetyczny przypadek chorego na potencjalnie uleczalny nowotwór 80% onkologów odradzałoby zastosowanie ziół/suplementów diety podczas chemioterapii. Kiedy jednak hipotetyczny pacjent chorował na nieuleczalny nowotwór jedynie 37% lekarzy odradzałoby terapie CAM (48% lekarzy nie zajęło stanowiska). Niezależnie od tego czy nowotwór był uleczalny czy nie, 90% onkologów zastosowałoby chemioterapie niezależnie od tego czy chory stosuje nieznane zioła/suplementy diety.
Jak podsumowują autorzy ankiety, powinno się dążyć do poszerzenia wiedzy onkologów na temat ziół i suplementów diety, co będzie prowadziło do bardziej otwartej rozmowy lekarza z chorym na ten temat.

źródło: www.eonkologia.pl