Minister zdrowia Bartosz Arłukowicz i wiceminister Piotr Warczyński oraz dyrektor Departamentu Analiz i Strategii Barbara Więckowska spotkali się z Amazonkami. Czego dotyczyło spotkanie i co udało się ustalić?

Jak już informowaliśmy w Medexpressie będą zmiany w pakiecie onkologicznym:

– wprowadzone zostaną nowe pakiety diagnostyczne

– ścieżka diagnostyczna ma skrócić się z 9 do 7 tygodni

– pojawią się zmiany w konsyliach, przede wszystkim będą one dotyczyły chorób krwi

– będzie rozszerzona lista świadczeń szpitalnych, które będą prowadzone bez limitów, m.in. radioterapia paliatywna

– wprowadzony zostanie system referencyjności w onkologii

– wprowadzone zostaną tzw. centra doskonałości w leczeniu raka piersi czy raka jelita grubego

Właśnie o wprowadzenie Breast Cancer Unit od lat walczyły Amazonki. Na wprowadzenie takich placówek o wysokiej referencyjności dla chorych z rakiem piersi Ministerstwo Zdrowia się zgodziło. Ale wszystko zmieniło wprowadzenie pakietu onkologicznego. Jednak po pół roku funkcjonowania pakietu minister zdrowia zapowiedział zmiany w onkologii. Arłukowicz zapowiedział, że w Ministerstwie Zdrowia rozpoczęły się prace nad wprowadzeniem rozporządzenia dotyczącego wdrożenia wielodyscyplinarnych ośrodków leczenia raka piersi w kraju.

Podczas spotkania z Amazonkami szef resortu zdrowia zapowiedział, że pacjentki, które zachorowały przed wprowadzeniem pakietu onkologicznego będą otrzymywały karty DILO. Arłukowicz podkreślił, że kobiety z podejrzeniem raka piersi nie mogą czekać zbyt długo na rozpoczęcie leczenia, gdyż grozi to pogorszeniem rokowania i utratą szansy na całkowite wyzdrowienie. Minister dał również chorym nadzieję na refundację leków stosowanych u chorych z zaawansowaną postacią raka, o co Amazonki od lat zabiegają.

Źródło: www.medexpress.pl