Córka jest po chemioterapii, mastektomii, w trakcie przyjmowania herceptyny a przed radioterapią .

Czy i kiedy mogła by przyjąć Perjetę?

 

Odpowiada dr n. med. Robert Wiraszka:

W Charakterystyce Produktu Leczniczego (ChPL) zapisano:

„Produkt leczniczy Perjeta jest wskazany do stosowania w skojarzeniu z trastuzumabem i docetakselem u dorosłych pacjentów chorych na raka piersi HER2-dodatniego z przerzutami lub z nieresekcyjną wznową miejscową, którzy nie byli leczeni wcześniej za pomocą terapii przeciw-HER2 lub chemioterapii choroby przerzutowej”.

Lek ten nie ma jeszcze rejestracji w Polsce.