Jestem w trakcie leczenia paliatywnego raka piersi. Dostaję herceptynę. Mam przerzuty do opłucnej, wątroby, kości. Chciałabym dowiedzieć się w jaki sposób mogłabym mieć włączony pertuzumab. Wiem, że w moim przypadku nie jest refundowany, ale wiem również, że mógłby przedłużyć mi życie.

Odpowiada dr n. med. Robert Wiraszka:

Zgodnie z charakterystyką produktu leczniczego: „Produkt leczniczy Perjeta jest wskazany do stosowania w skojarzeniu z trastuzumabem i docetakselem u dorosłych pacjentów chorych na raka piersi HER2-dodatniego z przerzutami lub z nieresekcyjną wznową miejscową, którzy nie byli leczeni wcześniej za pomocą terapii przeciw-HER2 lub chemioterapii choroby przerzutowej”.
Trastuzumab i Perjeta mogą być stosowane łącznie w ramach programu lekowego, szczegóły są podane na stronach 641-646:
http://onkologia-online.pl/upload/obwieszczenie/2016.08.19/b/b.9.pdf