Koncepcja tzw. Breast Units została opracowana 15 lat temu. Jest to model opieki nad chorymi na raka piersi, polegający na stworzeniu  sieci wyspecjalizowanych ośrodków, prowadzących kompleksowe i skoordynowane leczenie według jednakowych, standaryzowanych zasad. Taki system jest uważany za optymalny pod względem skuteczności diagnostyki, terapii, pielęgnacji i długoterminowego monitorowania stanu zdrowia pacjentek. Taki ośrodek daje też możliwość zaspokajania pozamedycznych potrzeb chorych kobiet.

Projekt „Dialog” to inicjatywa dzięki której petycja w sprawie powrotu do projektu stworzenia w Polsce ośrodków zajmujących się kompleksowym leczeniem raka piersi została podpisana przez organizacje występujące w imieniu wielu tysięcy kobiet i wysłana do decydentów.

Dokument został skierowany do prezydenta Bronisława Komorowskiego, marszałka Sejmu Radosława Sikorskiego, marszałka Senatu Bogdana Borusewicza, premier Ewy Kopacz, Komisji Zdrowia Sejmu i Senatu oraz ministra zdrowia Bartosza Arłukowicza.

8 kwietnia 2015 w Warszawie petycję podpisały następujące organizacje:

Europejska Unia Kobiet – Sekcja Polska
Federacja na Rzecz Kobiet i Planowania Rodziny
Federacja Stowarzyszeń AMAZONKI
Fundacja Onkologiczna Ludzi Młodych Alivia
Fundacja Rak’n’Roll Wygraj Życie
Fundacja Onkocafe
Fundacja No pasaRAK
Lider She
Liga Kobiet Polskich
Polskie Amazonki – Ruch Społeczny
Polskie Forum Europejskiej Koalicji do Walki z Rakiem Piersi EUROPA DONNA
Stowarzyszenie KONGRES KOBIET
Stowarzyszenie Most Kobiet
Rada Krajowa Kół Gospodyń Wiejskich

2015-04-082015-04-082015-04-08petycja jpg

amazonka.org.pl