2
Szanowni Państwo, Mieszkańcy Łodzi!
Zwracamy się z uprzejmą prośbą o poparcie zgłoszonego do Budżetu Obywatelskiego na
2017 rok ponadosiedlowego projektu nr L0203 „ONKOpunkt dla łodzian – 5
dzielnicowych punktów wsparcia psychologicznego dla chorych onkologicznie i ich
rodzin.”
Poparcie dla projektu możecie Państwo wyrazić w elektronicznym głosowaniu
przeprowadzanym na stronie:
.
Głosowanie trwa do 9 października 2016 br. Uprawnionymi do głosowania są mieszkańcy
Łodzi, którzy ukończyli 16 lat.
Dziękujemy za każdy głos!
31