3.

 

Zapraszamy do wysłuchania rozmowy Barbary Bednarz z Beatą Bujak z Zarządu Fundacji Onkologicznej No pasaRAK. Rozmowę przeprowadzono z okazji spotkania w ramach projektu „Akademia Onkologiczna RCO”.

http://www.rdc.pl/podcast/radom-i-okolice-walka-z-nowotworem/