Panie doktorze, ostatnio widziałam wynik histopatologiczny, gdzie był stwierdzony rak in-situ i zajęty jeden węzeł chłonny. Jak to możliwe, by nastąpiła inwazja raka do węzła, podczas gdy guz pierwotny był nieinwazyjny?

 

Odpowiada: dr n. med. Robert Wiraszka:

Wynik „in situ” pochodzi z tego fragmentu, który usunięto. Nie wiem, czy usuwano całą pierś, czy tylko sam guzek. Jeżeli usunięto sam guzek mogło się zdarzyć, że poza linią cięcia (w pozostawionym miąższu piersi) było ognisko inwazyjne. Jeżeli wynik pochodził z mastektomii możliwe jest, że jednak było ognisko mikroinwazji lub, że przerzut pochodzi z drugiej piersi (tzw. kontraleteralny – bardzo rzadki, ale teoretycznie możliwy).