Zwracam się z  prośbą o konsultację. Moja historia przedstawia się następująco: po wyczuciu guza w lewej piersi w lipcu br. miałam zrobioną mammografię kontrastową. Opis: w piersi lewej w kwadracie górno – wewnętrznym widoczny asymetryczny obszar o wym. 6x4cm, po dożylnym podaniu kontrastu obszar ten ulega niejednorodnemu wzmocnieniu kontrastowemu. Węzły chłonne pachowe w zobrazowanym zakresie niepowiększone, nie podejrzane radiologicznie. BIRADS 4A. kolejne badanie to biopsja gruboigłowa wspomagana próżnią, pod kontrola usg, dn. 19.09.2014. Rozpoznanie: DCIS, NG – 2, solid type – kanceryzacja zrazików, LCIS, low grade. Flat epithelioid atypia. Kategoria: B5. Opis mikroskopowy: w piersi lewej w kwadracie górno – wewnętrznym obszar wielkości ok. 36x30x13mm z licznymi tubularnymi hypoechogenicznymi strukturami, najpewniej poszerzone przewody mlekowe. BI RADS:4A. 14 wałeczków tkankowych od 0,9 do 1,8cm. Badanie immunohistochemiczne: CK AE1/AE3 (-) brak rozproszonych komórek raka, E-cadherin (-) LCIS, E-catherin (+) DCSI, ER Estrogen Receptor (+++) 75% komórek silna ekspresja, PR Progesteron Receptor (+++) 75% komórek silna ekspresja.
RTG: narządy klatki piersiowej bez zmian.
Tomosynteza, dn. 17.10.2014: W piersi lewej w kwadracie przyśrodkowym blisko granicy kwadratów górnych widoczny jest obszar asymetrycznych zagęśzczeń o wielkości ok. 5,6×4,2cm, w obrębie którego widoczny znacznik po biopsji. znacznik zlokalizowany ok. 9cm od brodawki. w obrębie obu piersi widoczne pojedyncze okragławe zagęszczenia odpowiadające najpewniej zrazikom tkanki gruczołowej, do dodatkowej oceny w USG. w dołach pachowych widoczne cienie niepowiększonych węzłów chłonnych. BI-RADS: 6.
USG, dn. 17.10.2014: w piersi lewej miedzy godz. 11 a 12 widoczny obszar zaburzonej echogeniczności, wielkości ok. 12x16mm, poza tym widoczne są pojedyncze torbiele. W zakresie dołu pachowego lewego widoczne są 3 węzły chłonne o nieregularnie pogrubiałej warstwie korowej, wielkości do 10mm – zalecenie BAC.
Bioposja cienkoigłowa dołu pachowego, dn. 20.10.2014: węzeł chłonny w lewym dole pachowym wielkości 7mm w osi krótkiej. Rozpoznanie: elementy morfotyczne węzła chłonnego.

To wszystko co mam. Po konsylium otrzymałam propozycję leczenia polegająca na amputacji lewej piersi oraz usunięciu węzłów chłonnych, do rozważenia mam czy chcę amputację z rekonstrukcja czy bez, z terminem wykonania operacji w okolicach lutego – marca przyszłego roku.
Chciałabym się skonsultować czy na podstawie wyników jw. można stwierdzić, że amputacja to jedyny kierunek, po drugie czy w grę wchodzi chemioterapia przed operacją i czy może istnieć jakieś przeciwskazanie skoro mi jej nie zaproponowano.

Odpowiada dr n. med. Robert Wiraszka:

Z dokumentacji wynika obecność raka przewodowego przedinwazyjnego (CDIS).

Leczenie polega na wycięciu miejscowym zmiany i ocenie całości usuniętego materiału. Jeżeli w ocenie całego pobranego materiału patolog stwierdzi inwazję – leczenie będzie jak w raku inwazyjnym. Jeżeli całość materiału będzie CDIS – leczenie zależy od tzw. indeksu Van Nuys (oblicza go i podaje patolog) – chodzi o zakres ew. reoperacji i radioterapię.

Usunięcie całej piersi dotyczy chorych z dużymi zmianami (> 4 cm), lub gdy zajęty jest ponad jeden kwadrant piersi lub gdy nie da się uzyskać dobrego efektu kosmetycznego (mały biust).

Usunięcie węzłów pachowych ogranicza się zwykle do tzw. węzła wartowniczego. Procedurę tę wykonuje się w dużych guzach (> 4 cm) lub gdy guz leży w tzw. ogonie Spence`a.

Nie czekałbym z terminem operacji 4 miesiące. Jeżeli „na miejscu” nie ma szans na wcześniejszy zabieg, trzeba poszukać innej placówki – np.

Europejskie Centrum Zdrowia Otwock (ul. Borowa 14/18) – mają pod jednym dachem wszystkie metody leczenia, z radioterapią włącznie.

Na koniec zwykle włącza się hormonoterapię Tamoksyfenem (w CDIS nie stosuje się inhibitorów aromatazy).

Przy „czystym” DCIS nie stosujemy chemioterapii przed operacją.