Proszę o wyjaśnienie opisu :
HER2 – ujemny w komponencie inwazyjnym, obecny w komponencie przedinwazyjnym.

 

Odpowiada dr n. med Robert Wiraszka:

Oznacza to, że komórki raka przedinwazyjnego mają nadekspresję receptora
HER2, a raka inwazyjnego – nie.
Praktycznie oznacza to, że nie ma wskazań do zastosowania Herceptyny,
niezależnie od wielkości guza i stanu węzłów chłonnych.