p1 Według najnowszych szwajcarskich danych samobadanie piersi prowadzi do takiej samej wykrywalności raka sutka określonej wielkości co badanie lekarskie, natomiast wśród starszych kobiet nowotwór częściej wykrywają lekarze.

 

Badacze twierdzą, że badanie palpacyjne piersi powinno być integralną częścią badania ogólnolekarskiego u starszych kobiet.
Badacze przeanalizowali dane dotyczące wielkości guza, lokalizacji oraz metody wykrycia guza piersi u 948 kobiet leczonych w latach 1990-2009.
U 236 chorych guz został wykryty podczas badania lekarskiego, podczas gdy 712 kobiet wyczuło guz piersi podczas samobadania.
Średni wiek kobiet, które same wykryły guza piersi wynosił 60 lat, w porównaniu do blisko 66 lat u chorych, które poddały się badaniom lekarskim. Obiema metodami wykryto guzy podobnej wielkości, w podobnej lokalizacji i o podobnym wymiarze średnio 22 milimetrów.
Guzy zlokalizowane centralnie były większe, mierzyły średnio 25 mm w porównaniu do guzów zlokalizowanych obwodowo, które miały 19-21 mm.
Autorzy radzą , żeby kobiety i lekarze, którzy badają piersi zwracali szczególną uwagę na obszar centralny piersi. U starszych kobiet istnieje większe prawdopodobieństwo przeoczenia lub zaniedbania wybadanego guzka, jak również rzadziej poddają się one badaniom przesiewowym (mammografia), dlatego też to lekarze częściej wykrywają guza piersi w tej grupie chorych. Zachęcający jest fakt, że odsetek guzów piersi wykrywanych w samobadaniu podobny jest do guzów wykrytych w rutynowym badaniu lekarskim.
Według badaczy ważna jest „samoświadomość” piersi – kobiety powinny znać strukturę swoich piersi i być uważne na każdą zmianę. U młodych kobiet szczególnie często dochodzi do omyłkowych wykryć guzka w piersi. Badania wykazują jednak, że samobadanie piersi prowadzi do zmniejszenia odsetka zgonów z powodu raka piersi.
Wyniki badania nie zmieniają jednak dotychczasowych zaleceń ACS, według których rekomenduje się wykonywanie mammografii co roku począwszy od 40 roku życia.

www.eonkologia.pl