W maju tego roku u mojej mamy wykryto raka piersi lewej T4bN3M0, zastosowano w chemioterapię AC (IV cykle co 21 dni) o tym czasie terapię zmieniono na AC -> PXL (rozpoczęta 17 wrzesnia), po V cyklu tej chemioterapii okazało się,że nastąpiła progresja choroby. W rozpoznaniu z ostatniej wizyty napisano:

„hp; carcinoma invasivum NST NG-3, G-3 IM: 51 mitoz/!)HPF. Podtyp biologiczny: trójujemny, Kategoria: Immunohistochemia, ER (-), PR(-),HER(-), Ki67 (+) 90% ”

W związku z powyższym zaplanowano podanie IV cykli chemioterapii indukcyjnej wg schematu PAC, a następnie operację.

 

Bardzo proszę o wydanie opinii na temat leczenia w tej postaci, czy te zalecenia są słuszne i jakie w tym przypadku są rokowania ?

 

Odpowiada dr n. med. Robert Wiraszka:

Typ raka trójujemny oznacza brak wrażliwości na leczenie hormonalne. Jest

to rak o wysokim stopniu złośliwości. Chemioterapia staje się metodą

leczenia z wyboru. Przy tak dużym zaawansowaniu wyjściowym zmiana nie jest

operacyjna. Stąd założenie, że podanie wstępnej chemioterapii powinno

zmniejszyć rozmiary zmiany. Jak rozumiem, mimo leczenia, obserwuje się

progresję. Pytanie, jak rozumiemy słowo progresja: czy chodzi o to, że

wykonane po pierwszym etapie chemioterapii badania rozsiewowe (rtg klp,

usg jamy brzusznej, ew. inne) wykazały rozsiew; czy też, że stwierdzono

jedynie powiększenie się wymiarów samego guza lokoregionalnie? Czy też – w

końcu – że badań rozsiewowych nie wykonywano ponownie przy stwierdzeniu

progresji? Ile mama ma lat, czy jest obciążona jakimiś chorobami?

 

Nastąpiła progresja guza w obrębie lewej piersi zarówno w badaniu fizykalnym jak i w badaniu obrazowym USG piersi  w trakcie leczenia w oparciu o Palitaxel.
Mama ma 42 lata, nie jest obciążona żadnymi chorobami, ma lekką nadwagę, co podobno ma znaczenie przy tym typie nowotworu.

 

Jeżeli Pani mama nie jest obciążona innymi chorobami i nie stwierdzono

uogólnienia, metodą z wyboru jest chemioterapia drugiego rzutu. Schemat

PAC wydaje się tu optymalny. Wcześniej zastosowano schemat AC, który

przyniósł efekt, zatem sugestia dodania trzeciego leku może okazać się

zasadna. Niestety, dopóki nie podamy leków, nie mamy podstaw do wyciągania

wniosków co do rokowania.