[vc_row][vc_column][vc_column_text]

Słownik terminów łacińskich

A B C D E F G H I L M N O P R S T U

A

 • adenocarcinoma in polipo cervicale – rak gruczołowy w polipie kanału szyjki
 • adenofibroma – gruczolakowłókniak
 • adenosins sclerosans – gruczolistość włókniejąca
 • ad explorationem – do diagnostyki
 • agranulocytoza – leukopenia
 • anaplazja – atypia – zespół cech morfologicznych charakterystycznych dla struktury tkankowej nowotworów złośliwych

B

 • biopsio endometrii – biopsja endometrium
 • bifocale – dwuogniskowy

C

 • carcinoma – rak
 • carcinoma papilare – rak brodawczakowaty
 • carcinoma medullare – rak rdzeniasty
 • carcinoma mucinosum – rak śluzowy
 • carcimatosis in lumore vasorum – przerzuty raka do naczyń limfatycznych
 • cellulae – komórka, -i
 • cellulae neoplasmaticae – komórki nowotworowe
 • cellulae suspectae probabiliter carcimatosae – komórki podejrzane, prawdopodobnie rakowe
 • cephalgia – ból głowy
 • clinical trials – badania kliniczne
 • cystis – torbiel
 • cystis ovari – torbiel jajnika
 • cystis cum metaplasia – torbiel z metaplazją apokrynowa
 • cystis folliculares – torbiel pęcherzykowata

D

 • diagnosis ex iuvantibus – diagnoza na podstawie wyników leczenia
 • diagnosis probabilis – przypuszczalne rozpoznanie
 • dextrae – prawa
 • ductectasiae – poszerzenia przewodów
 • dysplazja – stan przejściowy między rozrostem (hyperplazją) a nowotworem
 • dysplazja benigma – zwyrodnienia włóknisto torbielowate

E

 • erosio – nadżerka
 • emboliae carcimatosae vasorum – zatory komórek nowotworowych w naczyniach (krwionośnych)
 • endometriosis – endometrioza
 • erosio – nadżerka
 • error,-oris iatreus – błąd w sztuce lekarskiej

F

 • fibroadenoma – włokniakogruczolak
 • fibrosclerosis – stwardnienie włókniste
 • focalis – ogniskowa
 • foci carcimatosi – ogniska nowotworu
 • fragmenta telae fibrosae adiposae – fragmenty tkanki tłuszczowej

G

 • gradus – stopień
 • gruczoły apokrynowe – większe od zwykłych gruczołów potowych w okolicach pachowych sutkowych i genitalnych

H

 • hyperplasia – rozrost
 • hyperplasia endometrii – rozrost endometrium
 • hyperplasia ductalis – rozrost wewnątrzprzewodowy (rozrost nabłonka przewodów)
 • hysteroscopia – histeroskopia

I

 • in anamnesi – w wywiadzie
 • infiltrans – naciekający
 • infiltris carcimatosae mamilae – naciekający rak piersi
 • inflammatio – zapalenie
 • intracanalicurale fibroadenoma – wewnątrzwielopostaciowy gruczolakowłókniak
 • in situ – w miejscu (przedinwazyjny)
 • in tractu – w trakcie

L

 • laesio fibrosa cistica mammae – rozrost włóknisto torbielowaty piersi (mastopatia)
 • leiomyomata – mięśniak
 • lipomatosis – tłuszczakowatość
 • lobulare – zrazikowy
 • lymhadentis chronica – uogólnione powiększenie (przewlekłe zapalenie) węzłów chłonnych

M

 • magni gradus – dużego stopnia
 • male diferentiatum – mało (źle) zróżnicowana
 • mamilla sine leasinibus – pierś bez uszkodzeń
 • mastopatia apocrinalis – metaplazja łagodna
 • mastopatia fibrosa – dysplazja włóknista
 • metaplazja – zmiana pierwotnego typu
 • metastases absunt lymphadentis – przerzuty raka nieobecne w węzłach chłonnych
 • metastases ad cerebri – przerzuty do mózgu
 • metastases ad cervicem – przerzuty do szyjki macicy
 • metastases ad hepar – przerzuty do wątroby
 • meta(stases) ad ossium- przerzuty (raka) do kości
 • metastases ad pulmones – przerzuty do płuc
 • metastases carcimatosae – przerzuty raka
 • metastases invasdio vasorum – początek przerzutów (inwazji) raka w naczyniach tętniczych
 • metastases carcimatosae lymhodisi – przerzuty raka w naczyniach limfatycznych
 • metastases carcimatosae in limpho modo – obecność ognisk przerzutowych w węzłach
 • microcalcifitaciones – mikrozwapnienia
 • morbus – choroba
 • morbus concomitans – choroba współistniejąca
 • multifocale – wieloogniskowy
 • myoma(ta) uteri – mięśniak(i) macicy

N

 • necroticans – martwica
 • non magni gradus – niedużego stopnia

O

 • ovarium – jajnik

P

 • panalgesia,-ae – bolesność ogólna
 • papilomatis intraductalis – brodawczak śródprzewodowy
 • polypus – polip
 • probabiliter (prob.) – prawdopodobnie
 • prognosis incerta – niepewne rokowanie
 • propter (ppt.) – z powodu
 • protrahens,-ntis – przedłużający
 • pyrexia,-ae – gorączka

R

 • recidivans,-ntis – nawracający
 • resectio – pobranie, usunięcie (resekcja)

S

 • sanguis – krew
 • sanguinans,-ntis – krwawiący
 • sinistrae – lewa
 • statim – natychmiast
 • status,-us subfebrilis – stan podgorączkowy
 • statustus normalis – stan normalny
 • suspectae (susp.) – podejrzenie

T

 • tremor,-oris – drżenie
 • tela – tkanka
 • tela adiposa – tkanka tłuszczowa
 • tubulare – cewkowaty
 • tumor – guz

U

 • uterus – macica

[/vc_column_text][/vc_column][/vc_row]