Moja historia:
mam 60 lat, badanie mammograficzne wykazało zmianę 12 mm w lewej piersi.
Wizyta u lekarza, dodatkowo  USG i biopsja mammotomiczna.

Wynik  badania hist: (biopsja j.w.)

1. Opis makroskopowy – Pięć wałeczków tkanki o wym.0,8 -1,9cm 2.
Opis mikroskopowy:

Mat.I;-8500/3 T-04030
Naciekający rak NST BR II (3+2+1) gruczołu piersiowego oraz rak wewnątrzprzewodowy (DCIS) G2 typ lity.
Oznaczenie receptorów  raka naciekającego z bloczka 9971/14 E:
Receptor HER2: (3+) status dodatni.
Receptor ER: (2+/3+) 95% wybarwionych jąder komórek raka.
Receptor PgR: (3+/2+) 90% wybarwionych jąder komórek raka.
Indeks proliferacyjny Ki67(+) 20% wybarwionych jąder komórek raka.
Podtyp raka piersi – Luminalny B HER2(+).

Następnie operacja oszczędzająca (pierś lewa  wycięcie guza + wycięcie wartownika).

Wynik hist:
Rozpoznanie: Rak piersi lewej, stan po biopsji mammotomicznej.
1. Materiały do badań:
I pierś lewa – wycięcie zmiany;
II węzły  chłonne, węzeł chłonny, Inne;

Wynik badania:
Opis makroskopowy:
I. – Guz piersi lewej:Fragment gruczołu piersiowego wym.9,5×7.0x5,5cm, pokryty wrzecionowatym płatem skóry wym.7,5×3,0cm.
Materiał oznaczony topograficznie – nić krótka od str.pachy, nić długa – od str.brodawki.Tylną płaszczyznę odcięcia wybarwiono tuszem zielonym, pozostałą czarnym.
Na przekrojach w miejscu oznaczonym kotwiczką znajduje się loża po mammotomii o wym.1,3cm. Do jej brzegów od strony bocznej przylega szarawe lite ognisko o największym wymiarze 1,2 cm, oddalone 0,8cm od górnej granicy cięcia, pozostałe marginesy >1,0cm.

Wycinki pobrano:
1. Szarawe,lite ognisko z marginesem górnym (A-C).
2. Loża po mammotomii z marginesem górnym (D-F).
3. Margines dolny (G)
4. Margines tylny (H)
5. Margines od str.brodawki (I)
6. Margines od str.pachy (J),
7. Margines od str.skóry (K),
II. Węzeł chłonny wartowniczy: Węzeł chłonny o największym wymiarze 1,3 cm (L-M) Opis mikroskopowy: Mat.I;II;- 8010/3  T-04030 I. 1,2)
Naciekający rak nST BR II (3+2+1) oraz rak wewnątrzprzewodowy (DCIS) G2 typ lity i lity z martwicą.
Komponent wewnątrzprzewodowy stanowi ok. 20% powierzchni przekroju guza.
Zmiana usunięta z 8 mm marginesem górnym.
3,4,6,7) Bez nacieku raka.
5) Kilka przewodów z cechami raka wewnętrzprzewodowego  (DCIS) G2, typ lity.
Margines od strony brodawki wynosi 2,5 mm.
II. Przerzut raka do węzła chłonnego (+1/1).
Utkanie raka w przerzucie o największym wym. 2,2mm, ograniczone jest do węzła chłonnego.
pT1cN1(sn).

Proszę o określenie sposobu dalszego leczenia  oraz jakie są rokowania.

Odpowiada dr n. med Robert Wiraszka:

Rak luminalny B typ HER2 dodatni pT1cN1 snb (1/1).
W sytuacji gdy klinicznie nie było podejrzeń co do zajęcia przerzutem węzłów
chłonnych pachowych, stwierdzenie obecności przerzutu do węzła wartowniczego
na ogół jest wskazaniem do usunięcia węzłów pachowych.
Dalsze decyzje zależą od wyniku całości usuniętego materiału.
Ponieważ jest to leczenie organooszczędzające, radioterapia jest wymagana.
Różnice w decyji mogą dotyczyć kwestii: czy podać uzupełniająco samą
hormono- czy najpierw chemioterapię?
Ale to dopiero po uzyskaniu wyniku hispat z usuniętej pachy.