Rozpoznanie: carcinoma lobulare invasivum mammae, E-Cadherin(-), CAM5.2(+), ER – odczyn pozytywny(+++) PR – odczyn odczyn pozytywny(+ ++) AR- odczyn pozytywny (+++) wszędzie 100% komórek raka, HER 2 – odczyn negatywny, Score=0 Ki 67 do około 40% w hot spot. Zastosowano na od 3 do 8 miesięcy Letrozol, a następnie amputacja, naświetlania i hormony. Proszę powiedzieć jaka to faza choroby i jakie  są rokowania. A w ogóle nie wiem czy to jest bardzo źle. Czy letrozol nie pozwoli na przerzuty. W lewym węźle są nieliczne komórki rakowe. Jetem załamana. Proszę o rozjaśnienie mi tego stanu choroby.

Odpowiada dr n.med. Robert Wiraszka:

Jak się domyślam jest Pani osobą, która już nie miesiączkuje. Z wyniku mikroskopowego (nie znam zaawansowania – wielkości guza oraz ilości zajętych węzłów chłonnych) wnoszę, że leczenie odbywa się z intencja radykalną, czyli wyleczenia całkowitego. Czy letrozol zabezpieczy Panią przed nawrotem? – na to pytanie nie ma odpowiedzi, niestety, gdyż w medycynie nie ma wzorów matematycznych, z których można coś wyliczyć. Natomiast należy mieć nadzieję, że skoro jest Pani leczona z intencja radykalną, to uda się uzyskać ten założony efekt. Dożywotnie kontrole prowadzone pod kontrolą onkologa będą na bieżąco monitorować stan Pani zdrowia.