Od dwudziestu czterech lat 11 lutego obchodzony jest Światowy Dzień Chorego ustanowiony przez Jana Pawła II. Dzień ten stanowi szczególną okazję do wyrażenia uznania wolontariuszom, organizacjom oraz wszystkim pracownikom służby zdrowia, którzy bezinteresownie niosą pomoc chorym.   
Z tej okazji z inicjatywy Instytutu Praw Pacjenta i Edukacji Zdrowotnej w dniach 8-10 lutego odbyło się w Warszawie jubileuszowe X Forum Liderów Organizacji Pacjentów.

W pierwszym dniu Forum około 170 przedstawicieli fundacji i stowarzyszeń pacjentów spotkało się z osobami odpowiedzialnymi za kreowanie polityki zdrowotnej w kraju.
Podczas debaty z udziałem Jarosława Pinkasa, Sekretarza Stanu w Ministerstwie Zdrowia oraz Piotra Warczyńskiego Podsekretarza Stanu w Ministerstwie Zdrowia dyskutowano o sytuacji w diabetologii, psychiatrii, onkologii i neurologii.
Uczestnicy spotkania podkreślili konieczność przeciwdziałania chorobom cywilizacyjnym, a także zwrócili uwagę na sytuację pacjentów chorych na boreliozę i choroby reumatyczne.

Wieczorem w Galerii Janiny i Zbigniewa Porczyńskich w Warszawie odbyła się uroczysta Gala wręczenia Nagród Św. Kamila, której gospodarzem był ojciec dr Arkadiusz Nowak, Prowincjał Zakonu Posługujących Chorym – Ojcowie Kamilianie.
Nagroda jest symbolem pomocy niesionej każdemu choremu, bez względu na jego światopogląd, wyznawaną wiarę, czy rodzaj choroby.
Do udziału w tym wyjątkowym wydarzeniu oprócz liderów organizacji pacjentów zaproszeni zostali przedstawiciele najwyższych władz kościelnych i państwowych, artyści oraz media.
Galę poprowadzili Katarzyna Skrzynecka i Piotr Gąsowski. Ceremonię uświetnił występ Eleni oraz Mateusza Ziółko zwycięzcy The Voice of Poland 2013.

Laureatami Nagrody Św. Kamila 2016 zostali:

W kategorii „Pracownicy służby zdrowia z pasją realizujący swoją misję dla dobra chorych”:

Nagroda Główna – prof. dr hab. n. med. Andrzej Chmura, za uruchomienie łańcuchowego przeszczepu wiedzy w polskiej transplantologii ze szczególnym uznaniem za oddanie swojego serca ludziom i nauce.
Wyróżnienie – dr Witold Rongies.
Wyróżnienie – dr hab. Małgorzata Mossakowska.
Wyróżnienie -mgr Maria Teresa Drygała.

W kategorii „Stowarzyszenia i organizacje pacjentów będące wzorem opieki nad chorymi i ich rodzinami”:

Nagroda Główna – Ogólnopolska Federacja Organizacji Pomocy Dzieciom i Młodzieży Chorym na Cukrzycę, za połączenie rodzicielskiej solidarności, empatii i miłości w niezwykłą, łańcuchową reakcję pomocy dzieciom chorym na cukrzycę. Za upowszechnianie wiedzy, która uratowała wiele młodych ludzkich istnień.
Wyróżnienie – Polskie Towarzystwo Stwardnienia Rozsianego.
Wyróżnienie – Stowarzyszenie Użytkowników Psychiatrycznej Opieki Zdrowotnej oraz Ich Rodzin i Przyjaciół „Feniks” w Kołobrzegu.
Wyróżnienie – Fundacja Społeczna „Ludzie dla Ludzi”.

W kategorii „Środki publicznego przekazu oraz twórcy życia publicznego promujący edukację zdrowotną”:

Nagroda Główna – Agata Młynarska, za życiową decyzję odwrócenia obiektywów kamer od siebie i zwrócenia ich w kierunku osób, które najbardziej potrzebują troski i zainteresowania. Za medialną determinację i przede wszystkim za ludzką wrażliwość.
Wyróżnienie – Paweł Kruś.
Wyróżnienie – Agnieszka Rosłoniak-Jeżowska.
Wyróżnienie – Wioletta Długosz-Leończuk.

Nagrody Specjalne za wybitne osiągnięcia w służbie chorym otrzymali:

Elżbieta Cichocka, za talent połączenia wiedzy o zdrowiu  i doskonałego warsztatu dziennikarskiego. Za analityczną przenikliwość  i bezstronność w ocenie sytuacji polskiej służby zdrowia.
Eleonora Grajczyk, za samarytański entuzjazm i realizację w codziennym życiu duchowego testamentu Św. Kamila. Za wytrwałe i niezłomne otaczanie chorych czułością i profesjonalną opieką.
Wojciech Tomczyński, za niezwykłą umiejętność wykorzystania własnego doświadczenia życiowego w skutecznej walce o godność osób żyjących z HIV. Za przełamywanie stereotypów i codzienną troskę o zwiększenie jakości życia chorych na Aids.
Siostra Urbana ze Zgromadzenia Sióstr Służebniczek Niepokalanego Poczęcia Najświętszej Maryi Panny. W dowód wdzięczności za tysiące nieprzespanych nocy, podczas których Siostra pochylała się nad łóżkami chorych by mogli doświadczyć wrażliwości tak wielkiej, że była w stanie ukoić ból, strach i samotność. Za codzienne wypełnianie duchowego testamentu Św. Kamila.

W pozostałych dniach spotkania odbyły się wykłady i sesje warsztatowe poświęcone między innymi: medycynie personalizowanej, technologii w służbie zdrowia, praktycznemu treningowi antystresowemu oraz pracy z mediami prowadzone przez wybitnych specjalistów.

Jako przedstawicielki Fundacji Onkologicznej „No pasaRAK” i pierwszego w Polsce internetowego Klubu Amazonek miałyśmy przyjemność uczestniczyć w tym wydarzeniu.
Dorota Kurdusiewicz i Magda Gawęda

IMG_2863_1693x1270-001

IMG_2873_1693x1270-001

IMG_2880_1693x1270-001

IMG_2882_1693x1270-001

IMG_2884_1693x1270-001

IMG_2885_1693x1270-001

IMG_2890_1693x1270-001

IMG_2896_1693x1270-001

IMG_2899_1693x1270-001

IMG_2902_1693x1270-001

IMG_2905_1693x1270-002

IMG_2910_1693x1270-001

IMG_2916_1693x1270-001

IMG_2917_1693x1270-001

IMG_2932_1693x1270-001

amazonka.org.pl