12740_6d0b16b5a79c7730c57724242ecdeb04_blogW Polsce jest jedna placówka spełniająca międzynarodowe wymogi ośrodka specjalizującego się w leczeniu raka piersi. Tak zwane breast cancer unit zaczną powstawać liczniej – poinformowano na konferencji prasowej w Warszawie. „Nowotwór to proces biologiczny, który rozwija się w sposób niepowstrzymany. Nie można mu powiedzieć czekaj. Każda zwłoka w leczeniu działa na szkodę chorego” – mówił prof. Tadeusz Pieńkowski, prezes Międzynarodowego Towarzystwa Senologicznego.

Dostępność do diagnostyki i leczenia raka piersi w Polsce, bez zbędnej zwłoki, pozostawia wiele do życzenia. Zmienić, to mogą ośrodki breast cancer unit zajmujące się kompleksowym leczeniem nowotworów piersi na wszystkich etapach choroby. W 2006 roku, II Rezolucja Parlamentu Europejskiego zaleciła krajom członkowskim stworzenie do 2016 r. sieci takich placówek. W Polsce pierwszym i jedynym ośrodkiem tego typu, z międzynarodową akredytacją, jest Zachodniopomorskie Centrum Onkologii w Szczecinie.
Jak zaznaczał prof. Tadeusz Pieńkowski, podstawową zasadą ośrodków leczenia raka piersi jest zajmowanie się wszystkimi, którzy się do nich zgłoszą. Jednocześnie breast cancer unit uzyskują najlepsze wyniki leczenia.
– Ośrodki te muszą powstać w dużej ilości. Nie mogą być to nieliczne perły w dużych akademickich ośrodkach. Powinny powstawać jeden na 500-700 tys. mieszkańców i być realnie dostępne dla pacjentów. Muszą być tak zorganizowane, by różne czynności związane z diagnostyką mogły być wykonane w krótkich odstępach czasu lub jednego dnia. W Polsce jest z tym największy problem. Obowiązujący system rozliczeń tak działa, że nie dopuszcza do rozliczenia działań przeprowadzonych przy jednej wizycie – mówił prof. Pieńkowski.

Zdaniem Elżbiety Kozik, prezes Stowarzyszenia Amazonki – Warszawa – Centrum ośrodki takie są bardzo potrzebne, ale brakuje na nie pieniędzy.
– Mamy kadrę, znakomitych lekarzy, wiedzę, ale dostęp do lekarzy wciąż jest utrudniony. Dostaję telefony od kobiet z pytaniami, gdzie można zdiagnozować raka piersi, zrobić biopsję. Brak powszechnego dostępu do szybkiej diagnostyki raka piersi, to pięta Achillesa w leczeniu tego nowotworu – mówiła.
Zgodził się z tym prof. Pieńkowski, który powiedział, że w onkologii mamy do czynienia z medycyną katastrof.

– Aktualne rozwiązania organizacyjne uniemożliwiają udzielenia wszystkim pomocy w należnym czasie. Można to przyrównać do sytuacji na basenie, kiedy jest jeden ratownik, a na raz topią się dwie osoby. Kobieta może i powinna w jednym dniu mieć wykonaną mammografię, ultrasonografię, biopsję, nawet przeprowadzone leczenie chirurgiczne – podnosił prezes Międzynarodowego Towarzystwa Senologicznego.

Podczas konferencji zaprezentowano zasady funkcjonowania oraz międzynarodowe wymogi akredytacyjne dla ośrodków breast cancer unit. Podstawowy wymóg, to zapewnienie kompleksowej opieki na wszystkich etapach choroby, jeden ośrodek powinien diagnozować minimum 150 przypadków raka piersi rocznie oraz organizować cotygodniowe spotkania, na których omawiane będą wszystkie opcje terapeutyczne dla co najmniej 90 proc. pacjentek leczonych w ośrodku.

Prof. Pieńkowski akcentował, że w ośrodkach tych, wyniki leczenia są lepsze, niż uzyskiwane przez podobnie wykwalifikowane zespoły działające w rozproszeniu. Breast cancer unit są też bardziej wyspecjalizowane w wdrażaniu nowych technologii i wykonywaniu czynności, by stosunkowo mało zaburzały życie chorych. System ten jest dedykowany pacjentowi i skoncentrowany wokół niego.
– W Polsce jest obecnie 10 ośrodków, które chcą uzyskać międzynarodową akredytacje i otworzyć ośrodki BCU – informował prof. Pieńkowski.

Wiele na to wskazuje, że ośrodki specjalizujące się w leczeniu raka piersi powstaną niebawem. Prof. Janusz Jaśkiewicz, kierownik Katedry i Kliniki Chirurgii Onkologicznej Gdańskiego Uniwersytetu Medycznego poinformował, że Narodowy Fundusz Zdrowia przygotował swoje wytyczne tworzenia BCU i z początkiem maja 2014 skierował je do konsultacji społecznych.
– W kryteriach tych jest mnóstwo nieścisłości i trzeba je doprecyzować. Teraz, wspólnie z Funduszem będziemy je korygować. Jest plan, że po okresie wakacyjnym część ośrodków, w wersji okrojonej, powstanie. Jednak NFZ musi znaleźć na to pieniądze i mam nadzieję, że uwzględni nasze rady – mówił prof. Janusz Jaśkiewicz.

www.eonkologia.pl