Panie Doktorze, mam wątpliwości co do pozostawienia węzłów chłonnych po dokonanej mastektomii podskórnej (fragment piersi bez skóry 18x12x4 cm). Wycięto jeden węzeł wartowniczy (oznaczony izotopem) w którym stwierdzono dwa ogniska mikroprzerzutu podtorebkowo. Operacji usunięcia węzłów już nie miałam bo podobno nie trzeba usuwać. Czy w takim wypadku można pozostawić pozostałe węzły czy powinny one zostać usunięte. Dodam tylko, że izotop wstrzyknięto w okolicę guza (guz umiejscowiony w górnym kwadrancie wewnętrznym na godz 12 nad otoczką brodawki) w którym po operacji nie stwierdzono komórek nowotworowych. Marginesy czyste.

Natomiast komórki raka naciekającego (rak potrójnie ujemny) oraz raka DCIS stwierdzono w tym samym kwadrancie co ten guzek. Czy powinno być dopisane ile procent stanowił rak naciekający a ile DCIS?

Panie Doktorze czy jest jakiś zakres wstrzykniętego izotopu i czy mógł on dotrzeć do miejsca w którym znaleziono te komórki rakowe (dodam, że mam małe piersi)?

W opisie pooperacyjnym nie mam również podanych wymiarów tego raka tylko wpisane, że znajdował się w danym kwadrancie czy to oznacza że rak nie był w postaci guza tylko znaleziono komórki raka (jeśli tak czy powinny być policzone)?

Czy zapis: marginesy bez utkania nowotworowego głęboki 0,5 cm, dolny 3 cm i górny 3 cm są wystarczające i czy są one liczone od linii cięcia czy też od tego guza.

Skoro mam pewne wątpliwości co do opisu wyniku pooperacyjnego to zasadnym byłoby powtórne zbadanie materiału? Jeśli tak to czy można samemu wypożyczyć bloczki i dać je do przebadania do innego zakładu (w ramach NFZ), czy powinien takie zlecenie napisać lekarz prowadzący?

 

Odpowiada dr n. med. Robert Wiraszka:

Po pierwsze – operacje z biopsją węzła wartowniczego powinny być wykonywane w ośrodkach o dużym doświadczeniu (nie wiem gdzie Pani jest leczona). Generalnie stwierdzenie przerzutów do węzła wartownika jest wskazaniem do usunięcia węzłów pachowych – ale ZA WYJĄTKIEM właśnie mikroprzerzutów. Co więcej, nieśmiało pisze się o wnioskach z niektórych badań klinicznych, że nawet 1-2 zajęte węzły pachowe (w sytuacji gdy klinicznie nie było podejrzenia obecności w nich przerzutu) nie muszą oznaczać konieczności usuwania zawartości pachy, o ile podda się chore radykalnej radioterapii obejmującej pierś i spływ chłonny. Ale taką decyzję może podjąć tylko doświadczony zespół.

Tak, zwykle określa się, jaki procent utkania stanowi CDIS, a wnikliwy patolog pisze też wymiary obu komponent. Zwykle też podaje się wymiary zmiany pierwotnej lub określa charakter rozrostu opisowo, gdy nie izoluje się guzka. Marginesy są liczone od brzegi nacieku do linii cięcia – u Pani są wystarczające.

Bloczki i preparaty (zawsze obie pozycje) może Pani sama wypożyczyć na rewers z Zakładu Patologii i skonsultować w innym ośrodku (trzeba wtedy umówić sobie taką wizytę i pojechać z bloczkami i preparatami). Może jednak łatwiej i prościej najpierw porozmawiać w swoim ośrodku?

Konsultacje takie mają sens wtedy, gdy wnoszą istotne informacje, np.

zmiana wymiarów guzka zmienia stopień zaawansowania (np. zmiana z 18 mm na

21 mm zmienia stopień zaawansowania z pT1c na pT2). W sytuacji gdy zamiast

12 mm będziemy mieć 15 mm – konsultacja nic nowego nie wnosi – nadal jest to stopień pT1c.