Zdrowa dieta i aktywność fizyczna pozwalają osobom leczonym w przeszłości z powodu nowotworu uzyskać lepszą kondycję fizyczną i psychiczną.
Udowodniono również, że zmniejszają ryzyko wznowy choroby nowotworowej i redukują ryzyko śmierci z powodu nowotworu i ryzyko śmierci z dowolnej przyczyny. Pomimo potencjalnych korzyści zachowania zdrowotne tej grupy nie różnią się od zachowań reszty społeczeństwa. Pomimo wyzwań związanych z niepomyślną diagnozą i przebytym leczeniem chorzy na nowotwory mogą być jednak zmotywowani do zmiany swoich zachowań w ramach specjalnych programów. Do programów włącza się osoby po zakończonym leczeniu oraz ich opiekunów gdyż łączą ich te same czynniki ryzyka i mogą osiągnąć takie same korzyści.

W prezentowanym badaniu program ENRICH (The Exercise and Nutrition Routine Improving Cancer Health) został zastosowany w jednym ramieniu, natomiast grupę kontrolną drugiego ramienia stanowiły osoby oczekujące na udział w programie i kontrolowane przez 20 tygodni. Sam program obejmował 4 dwugodzinne sesje co tydzień oraz dwie dwugodzinne sesje w odstępie dwóch tygodni. Uczestnicy otrzymali książkę z instrukcjami, krokomierz i urządzenie do ćwiczeń Gymstick™. Każda grupowa sesja obejmowała zapoznanie z zachowaniami zdrowotnymi dotyczącymi ćwiczeń w warunkach domowych oraz zdrowych nawyków żywieniowych. Przekazywano informacje dydaktyczne (np. jakie pokarmy są zdrowe) oraz informacje praktyczne (np. modyfikacje diet). Ocenie końcowej podlegała średnia dzienna ilość kroków zmierzona na podstawie wskazań krokomierza oraz jako cele drugorzędowe dieta i spożycie alkoholu (na podstawie ankiety Food Frequency Questionnaire), aktywność fizyczna raportowana przez badanych, waga, wskaźnik BMI i obwód pasa. Do badania włączono 174 chorych na choroby nowotworowe po zakończonym leczeniu oraz ich opiekunów. Oceny dokonano po upływie 20 tygodni.

Stwierdzono istotną statystycznie różnicę pomiędzy grupą biorącą udział w programie i grupa kontrolną. W dwudziestym tygodniu w grupie biorącej udział w programie średnia ilość kroków zwiększyła się do 478, podczas gdy w grupie kontrolnej zmniejszyła się o 1282 kroki, co przekłada się na średnią różnicę 1761 kroków (p=0,0028). Udział w programie istotnie też wpłynął na cele drugorzędowe. Spożycie warzyw wzrosło o połowę (p=0,02), uzyskano spadek masy ciała (p=0,014) oraz zmianę w zakresie BMI (p=0,012). Nie stwierdzono natomiast by udział w programie wpłynął na zmianę w zakresie obwodu pasa, raportowanej przez badanych aktywności fizycznej, spożycia owoców, błonnika, mięsa, alkoholu i tłuszczy.

Podsumowując – program ENRICH korzystnie wpływa na aktywność fizyczną, masę ciała, BMI i spożycie warzyw przez osoby leczone z powodu wielu różnych nowotworów oraz ich opiekunów.

Źródło: termedia.pl