Moja mamusia zachorowała na raka piersi. Obecnie jest 2 tygodnie po mastektomii. Wczoraj otrzymałyśmy wyniki histopatologiczne. Ja miałam nadzieję, że to może jeszcze przedinwazyjny albo, że może niski stopień złośliwości, a tutaj od razu z grubej rury inwazyjny 4 cm G3, jak usłyszałam słowa lekarki, aż miękko mi się zrobiło. Czytałam wiele w Internecie na ten temat, ale moje przerażenie sprawia, że nawet logicznie już nie mogę myśleć, strach mnie paraliżuje. Proszę, a nawet błagam o konkretną interpretację wyniku, rokowania mojej mamusi i czy jest właściwie leczona.

Tutaj są wyniki badań:

Rozpoznanie: Ca mammae dex
Sposób pobrania: pierś prawa bez węzłów chłonnych (mastectomia simplex)
Wynik końcowy: amputacja piersi prawej. Inwazyjny rak NST. NHG3, pT2, pN0
Opis makroskopowy: amputowana pierś bez tkanek pachy z płatem skóry. Na granicy kwadrantów górnych lub dolnych obecny guz o wymiarach 4×2,5×2 cm oddalony 2 cm od podłoża i 3 cm od skóry.
Opis mikroskopowy: Inwazyjny rak NST. NHG3 (3+3+2/8 mitoz/ 10 HPF/ śr pola widzenia 0,44mm). Największy wymiar raka inwazyjnego 4cm. Skóra bez nowotworu. Rak przewodowy in situ DCIS typ lity, o wysokiej atypii jądrowej i ze zwapnieniami stanowi 2% guza, Van Nuys G3. Rak inwazyjny oddalony jest o 2 cm od linii resekcji od podłoża.
Wynik badania immunohistochemicznego: Wykazano obecność receptorów estrogenowych w ponad 75% jąder komórek nowotworowych. Wykazano obecność receptorów progesteronowych w ponad 75% jąder komórek nowotworowych. Oznaczono białko HER2 za pomocą przeciwciała króliczego Ventana
PATHWAY HER-2/neu (4B5)
Score=2+, wskazana weryfikacja metodą FISH
Wykazano ekspresję antygenu proliferacyjneo Ki 67 w 18% jąder komórkowych

Wynik badania molekularnego: Zliczono sygnały w 60 jadrach komórek rakowych
Średnia liczba kopii geru HER-2 na komórkę rakową wynosi: 3,76
Średnia liczba kopii centromeru chromosomu 17 na komórkę rakową wynosi: 2,35
Wynik oznaczenia genu HER2/neu metodą FISH za pomocą Path Vysion HER-2 DNA Probe Kit Wynik końcowy brak amplifikacji genu HER-2
Węzeł chłonny bez zmian nowotworowych (wynik badania śród operacyjnego:pobrano węzeł wartowniczy)

Mamusi zalecono tylko hormonoterapię Tamoxifenem. Czy to nie za mało? Czytałam, że G3 to bardzo poważna sprawa, może w związku z duża złośliwością nowotworu powinna być zastosowana dodatkowo chemia? Proszę powiedzieć mi coś więcej o wyniku i rokowaniach. Mama ma 53 lata, nadciśnienie, miażdżycę i nadwagę.

Odpowiada dr n. med. Robert Wiraszka:

Zgodnie z tym, co Pani napisała, mamy tu do czynienia z tzw. podtypem luminalnym B HER2 ujemnym (ER i PgR dodatnie, Ki67 dodatni w ponad 14% komórek, HER2 ujemny).
Wybór chemioterapii zależy od stopnia ryzyka i preferencji chorych. Za chemioterapią przemawia cecha G3 oraz może przemawiać wybór chorej. Za hormonoterapią przemawia: wysoki procent receptorów steroidowych i brak zajęcia węzłów chłonnych. Czynnikiem bez znaczenia jest wielkość guza. Jeżeli mama się zdecyduje na chemioterapię, najlepiej, aby leczenie podjęła w czasie 2 – 4 tygodni od operacji. Uważa się, że ważną rolę w podjęciu decyzji ma sama chora, z którą należy omówić wszystkie „za” i „przeciw”.