Możemy i powinniśmy lepiej leczyć raka piersi.

BREAST UNITS – EUROPEJSKI SUKCES. CZY BĘDZIE W POLSCE?

 

22 lipca 2015 r., w Senacie Rzeczypospolitej Polskiej w Warszawie została otwarta wystawa Możemy i powinniśmy lepiej leczyć raka piersi. Breast Units – europejski sukces. Czy będzie w Polsce? Ekspozycja powstała z inicjatywy Polskiego Forum Europejskiej Koalicji do Walki z Rakiem Piersi EUROPA DONNA. Jej celem jest zwrócenie uwagi przedstawicieli rządu, społeczeństwa i mediów na konieczność poprawy systemu leczenia raka piersi w Polsce poprzez wdrożenie sprawdzonych w Europie wzorców – sieci specjalistycznych ośrodków kompleksowo leczących raka piersi – tzw. Breast Units.

 

Organizator wystawy, Polskie Forum EUROPA DONNA jest od 1994 r. członkiem Europejskiej Koalicji do Walki z Rakiem Piersi (The European Breast Cancer Coalition (EBCC)), która wspiera kobiety w walce o dostęp do najlepszych sposobów zapobiegania, diagnostyki, leczenia raka piersi i rehabilitacji pacjentek. EBCC EUROPA DONNA współpracuje z Parlamentem Europejskim i Komisją Europejską, skutecznie zabiegając o regulacje dotyczące profilaktyki, standardów diagnostyki i leczenia raka piersi. Jej sukcesem są m.in. rezolucje Parlamentu Europejskiego w sprawie walki z rakiem piersi z 2003 r. i 2006 r., wzywające do utworzenia w państwach członkowskich sieci ośrodków kompleksowo leczących raka piersi, celem zapewnienia kobietom wielodyscyplinarnego leczenia, które zwiększa szanse przeżycia i podnosi jakość życia pacjentek.

 

Wystawa Polskiego Forum EUROPA DONNA zwraca uwagę na problem braku właściwej organizacji leczenia nowotworu piersi w Polsce, na złe prognozy dotyczące zapadalności na tę chorobę i niedobre wyniki leczenia. Rosnąca liczba zachorowań i fakt, że na raka piersi zapadają coraz młodsze kobiety, sprawiają, że choroba staje się coraz poważniejszym problemem zdrowotnym i społecznym.

 

Odpowiedzią na te problemy jest zalecane przez Unię Europejską stworzenie sieci placówek kompleksowo leczących raka piersi, tzw. Breast Units. Tego typu ośrodki wyróżniają wymogi specjalizacyjne, jakościowe i populacyjne. W akredytowanych placówkach Breast Units ten sam zespół specjalistów (onkolog, chirurg, radiolog, patolog, psycholog onkologiczny i personel administracyjny) opiekuje się pacjentką na wszystkich etapach choroby i co najmniej raz w tygodniu odbywa konsultacje. Tego typu ośrodek wyróżnia doświadczenie (np. min. 150 nowodiagnozowanych przypadków raka piersi rocznie) i kontrola jakości (cykliczne audyty). System ośrodków Breast Units zakłada maksymalne ułatwienie pacjentkom dostępu do leczenia. Jeden ośrodek powinien objąć obszar od 250 000 do 5000 000 mieszkańców. W Polsce powinno być ok. 80 ośrodków Breast Units.

 

Do głównych korzyści, wynikających ze stworzenia w Polsce sieci ośrodków Breast Units należą: wzrost wyleczalności, wydłużenie życia pacjentek, podnoszenie jakości życia chorych i racjonalizacja świadczeń związanych z leczeniem raka piersi. To korzyści, które odnotowały państwa takie jak: Austria, Irlandia, Francja, Holandia, Islandia, Norwegia, Hiszpania, Niemcy, Szwecja, Wielka Brytania czy Włochy, gdzie Breast Units, idea licząca 15 lat, została wdrażana sukcesywnie. Doświadczenia tych krajów pokazują, że leczenie w ośrodkach, w których wdrożono model Breast Units jest skuteczniejsze od innych modeli organizacji leczenia raka piersi.

 

Polska do niedawna ignorowała zalecenia Unii Europejskiej, dotyczące stworzenia sieci Breast Units. Chociaż w 2014 r. prezes NFZ skierował już projekt stworzenia sieci ośrodków kompleksowo leczących raka piersi do konsultacji społecznych, to kilka miesięcy po jego ogłoszeniu został on wycofany, początkowo bez żadnych wyjaśnień, później pod merytorycznie niezwiązanym pretekstem wprowadzenia tzw. pakietu onkologicznego.

 

Odpowiedzią na taką postawę Ministerstwa Zdrowia była petycja czternastu organizacji zrzeszających kobiety z 8 kwietnia 2015 r., skierowana do władz najwyższych RP, w którym Apelujące domagają się stworzenia w Polsce sieci Breast Units. To gest wyrażający ogromną wagę problemu i solidarność różnych środowisk na rzecz specjalistycznego leczenia raka piersi. W maju tego roku były minister zdrowia Bartosz Arłukowicz zapowiedział powrót do prac nad tym projektem.

 

Dziś w Polsce istnieją tylko dwa akredytowane ośrodki Breast Units: w Zachodniopomorskim Centrum Onkologii w Szczecinie i Świętokrzyskim Centrum Onkologii w Kielcach. Według wytycznych UE w Polsce powinno być ok. 80 ośrodków. Kiedy powstanie sieć?

SK3_8870