Wyniki najnowszego badania wskazują, że u kobiet u których w rodzinie występował rak gruczołu krokowego u krewnych pierwszego stopnia ryzyko wystąpienia raka piersi może być zwiększone.
W Cancer opublikowano wyniki badania obserwacyjnego prowadzonego przez Women’s Health Initiative (WHI). Wykazano, że spośród 78 171 kobiet, które miały krewnego 1. stopnia z rozpoznaniem raka gruczołu krokowego ryzyko rozwoju raka piersi było zwiększone o 14%. Badanie to prowadzono w latach 1993-1998 obejmując obserwacją zdrowe kobiety w wieku od 50-79 lat. W trakcie 11 lat obserwacji ogółem u 3506 kobiet rozpoznano raka piersi.
Największe ryzyko wystąpienia tego nowotworu dotyczyło kobiet z występowaniem zmian łagodnych piersi w wywiadzie, u których w ciągu ostatnich dwóch lat wykonano mammografię, rasy białej, ale nie związanej z pochodzeniem hiszpańskim, ze średnim wykształceniem i z wcześniejszym stosowaniem terapii hormonalnej. Z kolei takie czynniki jak palenie papierosów, posiadanie potomstwa i wcześniejsza histerektomia zmniejszały prawdopodobieństwo występowania raka piersi. W obserwowanej kohorcie mediana wieku występowania tego nowotworu wynosiła 69 lat.
Wykazano też, że u chorych na raka piersi istnieje większe prawdopodobieństwo występowania raka gruczołu krokowego u jednego lub dwóch krewnych (11,6% vs 10,1% kobiet bez rozpoznaniem raka piersi). W odrębnej analizie wykazano, że rozpoznanie raka gruczołu krokowego i raka piersi u krewnych 1. stopnia zwiększa ryzyko występowania raka piersi u kobiety aż o 71%. Dodatni wywiad rodzinny w kierunku raka prostaty był umiarkowanym czynnikiem ryzyka wystąpienia raka piersi zarówno u afroamerykanek jak i białych kobiet, choć tylko w tej drugiej grupie zależność ta osiągnęła istotność statystyczną. Z kolei afroamerykanki były najbardziej zagrożone w przypadku stwierdzenia w wywiadzie rodzinnym występowania zarówno raka gruczołu krokowego jak i raka piersi u krewnych pierwszego stopnia.
Badacze podkreślili, iż mimo że związek między dodatnim wywiadem rodzinnym w kierunku raka gruczołu krokowego a występowaniem raka piersi jest umiarkowany, o tyle występowanie zarówno raka gruczołu krokowego jak i raka piersi u krewnych 1. stopnia zwiększa ryzyko występowania raka piersi u kobiety blisko dwukrotnie. Poczynione w tym badaniu obserwacje mają wyraźne implikacje kliniczne, ponieważ – jak wskazują autorzy – u chorych na raka piersi, jak i u wszystkich kobiet ogromne znaczenie ma wywiad rodzinny, szczególnie u krewnych pierwszego stopnia, i nie powinien się on ograniczać do kobiet i występowania nowotworów kobiecych. Innym przykładem jest występowanie w rodzinie raka jelita grubego, które tylko w niewielkim stopniu, (tylko około 8%) zwiększa ryzyko występowania raka piersi. Jednak u kobiet, u których wśród krewnych pierwszego stopnia stwierdzano raka piersi, raka gruczołu krokowego i raka jelita grubego, ryzyko wystąpienia raka piersi jest zwiększone dwukrotnie (HR 2,06).
Poznanie pełnej zależności między tymi chorobami, a także czynników genetycznych, które biorą udział i wpływają na ryzyko raka gruczołu krokowego i raka piersi wymagają dalszych badań.

źródło: www.eonkologia.pl