Wyniki kanadyjskiego badania wskazują, że blokada przykręgowa (PVB) uzupełniająca znieczulenie ogólne może zapobiegać rozwojowi przewlekłego pooperacyjnego bólu neuropatycznego u chorych po operacji raka piersi.

Rozwój metod diagnostycznych i terapeutycznych prowadzi do istotnego zwiększenia odsetka chorych na raka piersi z coraz dłuższymi odsetkami przeżycia. Istotnym problemem w tej grupie chorych pozostaje jednak przewlekły ból będący następstwem leczenia chirurgicznego.
Badacze wykazali, że ważnym narzędziem do oceny tego bólu może być test nazwany DN-4 (Douleur Neuropatique en 4 questions), pozwalający na ocenę dolegliwości bólowych na podstawie odpowiednio przygotowanego kwestionariusza obejmującego dolegliwości bólowe występujące w czterech możliwych lokalizacjach.: piersi, klatce piersiowej, barku i ramieniu.
Przewlekłe neuropatyczne dolegliwości bólowe związane z leczeniem raka piersi charakteryzują się utratą czucia, uczuciem kłucia lub mrowienia i nadmiernym bólem w stosunku do wywołującego je bodźca. Na tej podstawie opracowano prospektywne badanie, do którego włączono chore po operacji chirurgicznej raka piersi, które losowo przydzielono do grupy, w której stosowano PVB wraz z dożylnym znieczuleniem ogólnym (n=33) lub znieczulenie ogólne w skojarzeniu ze wstrzyknięciami podskórnymi placebo (grupa kontrolna, n=31).
Po 6 miesiącach na podstawie DN-4 wykazano, że u mniejszego odsetka chorych otrzymujących PVB doszło do rozwoju przewlekłego bólu neuropatycznego w porównaniu z grupą kontrolną (18,2% vs 58,1%, p=0,002). Badacze wyciągnęli dwa istotne wnioski:
1- Badanie DN-4 jest wiarygodnym narzędziem do rozpoznania przewlekłego bólu neuropatycznego po 6 miesiącach od operacji raka piersi – szczegółowe wyniki dotyczące tego obszaru badania przedstawiono w odrębnej publikacji w Pain
2- Po 6 miesiącach od operacji raka piersi ryzyko rozwoju przewlekłych dolegliwości bólowych u chorych, u których bezpośrednio przed mastektomią zastosowano blokadę zwojów przykręgowych było o ponad 50% mniejsze niż w grupie podlegającej standardowym procedurom
Uzyskane wyniki są niezwykle obiecujące, jednak zdaniem badaczy wymagają dalszych badań potwierdzających zanim zostaną włączone w zalecenia i rekomendacje.

źródło: www.eOnkologia.pl